© Belga

Dit verandert allemaal op 1 mei

Een nieuwe maand brengt nieuwigheden met zich mee. Vanaf 1 mei kunnen we zelfrijdende auto’s tegenkomen, kunnen dokters, advocaten en architecten ook failliet gaan, wordt de Leopold II-tunnel hersteld en is Cathérine De Bolle de nieuwe Europol-baas.

Testen met autonome wagens mogelijk op Belgische wegen

© BELGAIMAGE

Autoconstructeurs en technologiebedrijven mogen vanaf 1 mei op Belgische wegen testen uitvoeren met autonome wagens. Ze moeten daarvoor eerst een aanvraag indienen bij de federale minister van Mobiliteit, François Bellot. Hij, of zijn afgevaardigde, mag deze bedrijven een afwijking op de wegcode toestaan. Deze mogelijkheid past in Bellots ambitie om van België een van de voorlopers te maken binnen Europa wat betreft het testen van autonome voertuigen. “Met deze beslissing voegt hij de daad bij het woord”, aldus zijn woordvoerster.

De FOD Mobiliteit wijst er in een bericht op haar site op dat voor de ontwikkeling van deze voertuigen gecontroleerde experimenten nodig zijn. Daartoe is nu een extra bepaling opgenomen in de verkeerscode, die de minister van Mobiliteit of zijn afgevaardigde toelaat om “onder vastgestelde voorwaarden en beperkt in de tijd” af te wijken van om het even welke regel van het verkeersreglement.

“Er zijn geen verdere beperkingen opgelijst, omdat dat te beperkend zou zijn”, zegt FOD Mobiliteit-woordvoerder Sven Heyndrickx. “Het is onmogelijk nu te voorspellen wat de innovaties over één of twee jaar zullen zijn.” Eind april zijn er bij de FOD Mobiliteit nog geen aanvragen binnengekomen.

België is, volgens de overheidsdienst, een van de eerste Europese landen die dit soort testen op de openbare weg toelaat.

Ook vrije beroepen kunnen failliet gaan

© © AndreyPopov

Vrije beroepen, zoals dokters, advocaten en architecten, zullen vanaf 1 mei failliet kunnen gaan, en een beroep kunnen doen op beschermingsprocedures in het insolventierecht. Op 1 mei gaat het nieuwe insolventierecht van start. De nieuwe wet moet ook voorkomen dat een ondernemer die overkop gaat blijvend gestigmatiseerd wordt.

Wie met zijn of haar onderneming in moeilijk vaarwater terechtkomt, moet nu nog een beroep doen op procedures die in verschillende wetten zijn opgenomen. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) stelde daarom één wet op. Hij wil daarmee inzetten op meer overlevingskansen voor alle ondernemingen in moeilijkheden, en tegelijk wil hij met de tekst het ondernemerschap blijven stimuleren voor wie al eens failliet ging.

Een eerste ingreep bepaalt dat ook vrije beroepen failliet kunnen gaan en kunnen genieten van de voordelen van een insolventieprocedure. Indien ze in financiële moeilijkheden komen, krijgen de vrije beroepen de mogelijkheid om hun onderneming op een ordentelijke manier aan te passen, te laten beschermen of te laten ophouden.

Wie in een faillissementsprocedure zit, zal in de toekomst opnieuw kunnen starten met een nieuwe onderneming. De ondernemer moet dus niet langer wachten op de afwikkeling van het lopende faillissement. Na een akkoord van de rechter kunnen de schulden die hij niet kan terugbetalen, binnen dat faillissement kwijtgescholden worden aan de natuurlijke persoon.

Het wetsontwerp wil ook het minnelijk akkoord stimuleren. Nu is zo’n minnelijke schikking niet aantrekkelijk, omdat de betalingen tussen schuldenaar en schuldeiser achteraf bij een eventueel faillissement kunnen worden teruggevorderd. De schuldeiser heeft ook geen mogelijkheid om het minnelijk akkoord af te dwingen. Dat wordt in de toekomst wel mogelijk. Een bedrijf in moeilijkheden zal ook een beroep kunnen doen op een bemiddelaar die hem bijstaat bij het opstellen van een akkoord met schuldeisers.

Start renovatie Leopold II-tunnel

© rdb

Vanaf 1 mei wordt de Brusselse Leopold II-tunnel gerenoveerd. Dat gaat gepaard met een stevige verhoging van de capaciteit van het openbaar vervoer.

Tijdens het jaar wordt er in de tunnel enkel ’s nachts gewerkt van zondag tot en met donderdag; tijdens de zomermaanden gaat de tunnel volledig toe.

Om de moeilijke toegang tot Brussel te vergemakkelijken, wordt er sterk ingezet op openbaar vervoer. De treinen S3, S4 en S10 krijgen meer capaciteit tijdens de zomermaanden en indien nodig wordt er tijdens de spits meer capaciteit voorzien op lijn 60. De Lijn zorgt ook voor een hogere frequentie en meer capaciteit op de bussen 214 en 355. Bij de MIVB zullen de buslijnen 13, 14, 20, 48 en 87 vaker rijden en wordt de frequentie verhoogd op de tramlijnen 19, 51 en 82 en op alle metrolijnen.

De automobilisten die toch nog Brussel in willen, kunnen rekenen op een specifieke bewegwijzering naar verschillende alternatieve routes. De belangrijkste invalswegen naar de hoofdstad worden de Industrielaan en de A12. Om Brussel te verlaten, wordt aangeraden om de Industrielaan, de A12 en de Ninoofsesteenweg te nemen.

Richting de Leopold II-tunnel blijft de Keizer Karellaan open, maar de rijvakken krijgen wel een andere invulling. De indeling van de rijvakken op de Leopold II-laan verandert niet. Op de Keizer Karellaan en de Leopold II-laan worden de verkeerslichten wel opnieuw ingesteld voor een maximalisatie van de groentijd. Rond de basiliek van Koekelberg en op het Sainctelettekruispunt wordt er bovendien een rotonde ingesteld voor een betere doorstroming van het verkeer.

Na de zomer van 2018 wordt de Leopold II-tunnel ook nog in de zomers van 2019 en 2020 volledig afgesloten. In totaal zal de renovatie 39 maanden duren.

Catherine De Bolle nieuwe directeur van Europol

© BELGA

Commissaris-generaal van de federale politie Catherine De Bolle wordt in mei de nieuwe directeur van de Europese politiedienst Europol in Den Haag. Ze wordt er de eerste vrouwelijke baas.

De Bolle volgt de huidige Britse Europol-directeur Rob Wainwright op. Ze heeft een mandaat voor vier jaar.

De Bolle wil innovatie hoog op de agenda zetten bij Europol. “Europol moet aan de top staan van innovatie. Om cybercrime aan te pakken, informatie uit te wisselen, en georganiseerde misdaad en terrorisme te bestrijden”, zei ze tijdens een hoorzitting met de Europese ministers van Binnenlandse Zaken in maart. “De strijd tegen misdaad en terrorisme kan niet worden losgemaakt van nieuwe technologie.”

Ook de mensensmokkel met migranten – en dan vooral de onbegeleide minderjarigen – acht De Bolle erg belangrijk. “Europa moet haar verantwoordelijkheid opnemen”, vindt ze. Concreet denkt ze aan een “speciaal uitgewerkt programma” binnen het centrum tegen mensensmokkel van Europol. “We hebben een alarmsysteem nodig om een overzicht te krijgen van kinderen van wie we niet weten waar ze zijn”, zei ze.

Huidig woordvoerder van de federale politie Peter Dewaele volgt De Bolle naar Den Haag. Hij wordt er woordvoerder en adviseur communicatie. Tine Hollevoet, tot een paar jaar geleden ook aan de slag als woordvoerster bij de federale politie, werkt vandaag eveneens bij Europol. Europol telt zo’n 800 medewerkers.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER