© mia uydens

Einde van militaire dienstplicht betekende ook sluiting van Kazerne Majoor Blairon

Op 28 april 1994 sloot de Kazerne Majoor Blairon op de Gierlesteenweg in Turnhout met een bescheiden plechtigheid voorgoed de deuren. Het was een gevolg van de opschorting van de dienstplicht in 1992 door minister van Landsverdediging Leo Delcroix. Vele Kempenaars hebben herinneringen aan de voormalige kazerne, want ze deden vanaf 1948 een deel van hun legerdienst in het toenmalige Opleidingscentrum nummer 3 (OC nr. 3).

sam van clemen
DOEN!