© Val Thoermer - Fotolia

Is het gedaan met aparte fitnessclubs en zwemuren voor vrouwen?

In de bevoegde commissie van het Vlaams parlement is dinsdag een verstrenging van het gelijkekansendecreet goedgekeurd. Discrimineren tussen mannen en vrouwen wordt nu nog moeilijker. Volgens de Vlaamse ombudsdienst is het niet zeker dat daardoor zwemuren specifiek voor vrouwen of gescheiden sportclubs overeind zullen blijven.

De Europese Commissie vindt dat het Vlaamse gelijkekansendecreet niet duidelijk genoeg is over discriminatie tussen mannen en vrouwen. Het decreet laat immers een ongelijke behandeling toe bij de levering van goederen en diensten als die wordt gerechtvaardigd door een legitiem doel en als de middelen om dat doel te bereiken passend en noodzakelijk zijn.

Het nieuwe decreet volgt de Europese redenering, waarbij een onderscheid op grond van geslacht niet vatbaar is voor een objectieve en redelijke verantwoording. Volgens Europa is discriminatie op basis van geslacht bij het aanbieden van diensten enkel mogelijk in specifieke gevallen die in een Europese richtlijn beschreven zijn.

Het nieuwe Vlaamse decreet komt daaraan tegemoet. “De tekst is hiermee strenger gemaakt”, geeft Annelies D’Espallier, genderspecialist bij de Vlaamse ombudsdienst, aan. “De Europese richtlijn staat toe om bijvoorbeeld een vrouwensauna of een vluchthuis voor vrouwen voor te behouden voor één geslacht. Gescheiden sportclubs of filmvoorstellingen staan niet in die lijst.”

Omdat het om Europese materie gaat, kan worden vergeleken met het buitenland. “Voor gescheiden zwemuren aanvaardt men meestal dat het om een dienst gaat die is voorbehouden voor één geslacht, maar we weten het niet zeker”, aldus D’Espallier. “We sluiten niet uit dat we dit op een gegeven moment aan een rechter gaan voorleggen, als we een goede zaak hebben. We moeten in dat geval bereid zijn om de zaak tot voor het Europees Hof van Justitie te trekken.”

Zwemuren voor dames zijn ingeburgerd in de meeste zwembaden en ook gescheiden fitnessclubs komen steeds vaker voor. Zo heeft marktleider Basic Fit al twee damesclubs in Antwerpen en liefst zes in Brussel.

Vastgoed

Jobs in de regio