Verkiezingen 2018 - Antwerpen

PVDA wil met ‘integrale wijken’ armoede aanpakken: “Creëer een goed sociaal weefsel”

Print
Antwerpen -

Met een lijvig ‘Stadsprogramma’ heeft de linkse parij PVDA in Antwerpen maandag haar plannen voor de gemeenteraadsverkiezingen voorgesteld. Centraal staat het bestrijden van armoede, onder meer met ‘integrale stadswijken’. “Weg van de logica van beton en privé, naar een stad waar de noden van de stadsbewoners centraal staan”, klinkt het.

Een lijst stelt PVDA pas over een aantal weken voor, volgens partijvoorzitter Peter Mertens omdat men eerst het programma wilde uitwerken, om daar dan de juiste mensen voor te vinden. De partij bevroeg alvast bijna 9.000 mensen om te komen tot een visie van wel 190 pagina’s, met een 150-tal concrete voorstellen, opgedeeld in 26 thema’s.

De partij wil een stad maken op maat van de inwoners, met bestrijding van armoede. Ze wijzen erop dat één op de vier kinderen in armoede opgroeit. “De visie van het huidige bestuur - waarbij koopkracht van bedrijven en rijke toeristen zou doorsijpelen - klopt niet. Arm wordt armer en rijk wordt rijker”, zegt Mertens. “Daarom moeten we weg van de centenmaat, naar een stad op maat van de mensen die er wonen. Weg met het gerommel in de neoliberale marge. Naast de elitaire visie moet er een sociale visie komen.”

Daarbij wordt sterk gedacht aan ‘integrale wijken’: “Verlaat de private logica en creëer een goed sociaal weefsel. Ga voor goedkoop wonen, betaalbare energie en water, wijkgezondheidscentra, wijkhuizen en degelijke scholen”, zegt OCMW-raadslid Lise Vandecasteele. “Zorg voor geconcentreerde stadsontwikkeling met ook diensten als de post, de bib, het zwembad, de bankautomaat en ook de bakker en kapper dichtbij. Moeten inwoners minder ver, dan beperk je ook het verkeer.”

Over de Antwerpse mobiliteit klinkt het nog dat de auto ontmoedigd moet worden, met beter openbaar vervoer (OV) als ruggengraat, onder meer met een Singeltram, een lightrail in de haven, meer plaats voor de fiets, maar ook ‘stadsdeelwagens’, naar analogie met de Velo-deelfietsen. Woon-werkverkeer met de auto moet evenwel een optie blijven als er geen goede alternatieven bestaan, bijvoorbeeld voor werknemers die naar de OV-luwe haven moeten.

Verkiezingsnieuws