Ringland haalt pak meer geld dan voorzien op bij crowdfunding voor studies

Foto: RR

Ringland haalt pak meer geld dan voorzien op bij crowdfunding voor studies

Print
Antwerpen -

Het Antwerpse burgerplatform Ringland heeft bij zijn crowdfundingactie, om twee bijkomende studies rond de overkapping van de Antwerpse ring te financieren, in totaal ruim 64.000 euro opgehaald. Dat is een pak meer dan de benodigde 40.000 euro. Het extra geld wil Ringland nu gebruiken voor nog meer studiewerk.

De eerste studie draait rond het Oosterweel-light concept dat Ringland verkiest om het Oosterweelknooppunt volledig overkapbaar te maken en dat de groene zone van het Noordkasteel zou kunnen redden. Volgens de eerste resultaten is dat technisch haalbaar en goedkoper dan het BAM-ontwerp. Ringland wil met de studie in de hand nu druk zetten aan de onderhandelingstafel om Oosterweel-light erdoor te krijgen. In het Toekomstverbond was al afgesproken dat die oplossing verder zou worden onderzocht.

De tweede studie zoekt naar oplossingen voor de ‘gaten’ in de overkapping, die noodzakelijk zijn voor de tunnelveiligheid op het tracé. De eerste resultaten zijn volgens Ringland “hoopvol” en wijzen in de richting van drie mogelijke oplossingen, al dan niet in combinatie met elkaar: een beter ontwerp van de ondergrondse in- en uitvoegstroken, alternatieve routes en vervoersmodi zoals spoor en water voor gevaarlijk transport en andere technieken voor de rookafvoer bij brand.

Ringland wil het extra geld nu gebruiken voor een verfijning van een studie uit 2015 over de terugverdieneffecten van de overkapping. Ringland gaat daarbij uit van een combinatie van leningen, overheidsgeld, Europese subsidies, rekeningrijden, goedkopere ontwerpen en nieuwe vastgoedprojecten op en naast de overkapping. Bezieler Peter Vermeulen zegt verheugd te zijn dat de Antwerpenaars “zich niet neerleggen bij ‘voldongen feiten’ zoals gaten in een overkapping” en bereid zijn financieel bij te dragen aan de zoektocht naar een oplossing.

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio