Theo Francken komt met radicaal voorstel: “Geen asielzoekers meer in België”

Theo Francken Foto: Bart Dewaele

Theo Francken komt met radicaal voorstel: “Geen asielzoekers meer in België”

Print

België moet een voorbeeld nemen aan Australië, en enkel zelf uitkiezen wie naar ons land mag migreren. Dat voorstel lanceert de staatssecretaris voor Asiel en Migratie (N-VA) op zijn persoonlijke blog. Daar haalt hij ook stevig uit naar wie hem verwijt “te veel vluchtelingen het land binnen te laten”: “Het is populisme troef, ongehinderd door enige kennis van zaken.”

Francken: “Men lult er maar op los”

Op zijn blog ergert Francken zich aan het feit dat “men u met de regelmaat van de klok probeert wijs te maken dat ‘niemand ooit meer vluchtelingen binnen liet als Theo Francken’.” In de woorden van de N-VA’er: “Dat is kortzichtige praat van de eerste orde. Ik ‘laat’ niemand binnen. Asielzoekers staan gewoon op de stoep van de Dienst Vreemdelingenzaken en maken daarbij gebruik van het vrij verkeer binnen de Europese Unie.

Francken benadrukt daarom dat hij “niet eens bevoegd is voor het uitreiken van de erkenningen als vluchteling, maar wel “het geheel onafhankelijke Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Mijn criticasters verzwijgen dat opzettelijk in hun verwijten aan mijn persoon, die daardoor niet minder dan leugenachtig genoemd kunnen worden. Of ze weten het gewoon zelf niet”, aldus Francken. Het gaat volgens de N-VA’er dan ook om “populisme troef”: “Vermoeiend. Men lult er maar op los, ongehinderd door enige kennis van zaken.”

“Absolute records” en “nog steeds te hoog”

Francken wijst er ook op dat zijn diensten in de voorbije vier jaar 8.603 asielzoekers afwezen met een Dublin-weigering (waarbij België niet verantwoordelijk is voor de asielaanvraag, nvdr.), “wat een absoluut record is”, en dat “nog eens 6.246 asielzoekers een technische weigering kregen omdat ze niet voldeden aan de medewerkingsplicht. Opnieuw een record.” Dat de immigratiecijfers toch hoger liggen dan vorig jaar, is volgens Francken logisch te verklaren: “Door het wegwerken van de achterstand die opgebouwd werd tijdens de asielcrisis. En ten tweede door het feit dat er wereldwijd nooit zoveel ECHTE oorlogsvluchtelingen waren/zijn.”

De instroom zelf is volgens Francken dus helemaal niet hoger dan anders, “wat men u ook probeert op de mouw te spelden”. Maar toch komen er volgens de staatssecretaris nog altijd te hoog: “Zijn de cijfers vandaag laag genoeg, als u het mij vraagt? Helemaal niet. De cijfers zijn nog steeds te hoog. Veel te hoog zelfs, want ik wil evolueren naar 0 asielverzoeken in Brussel.”

Naar Australisch model: “You will not make Europe home”

Hoe Francken dat wil bewerkstelligen? “We moeten het huidige asielmodel, dat uitgaat van asielaanvragen op initiatief van de asielzoeker en na illegale binnenkomst, vervangen door een Australisch model, waarbij we enkel nog aan beperkte legale asielmigratie doen. Op ons initiatief. Zélf uitkiezen wie naar ons land komt dus, aan een tempo dat rekening houdt met de sociale, economische en culturele draagkracht van ons land, en waarbij we voorrang kunnen geven aan vervolgde minderheden, zoals de christenen uit het Midden-Oosten. Maar ook méér investeren in menswaardige opvang in de regio van de conflicthaarden.”

Daarvoor vindt Francken inspiratie bij Australië: “Dat land geeft een heldere boodschap mee aan al wie probeert het land zonder visum binnen te raken: ‘You will not make Australia home’. Dat moet ook in Europa gebeuren. ‘You will not make Europe home’. En dat zál ook in Europa gebeuren. Ik trek daarvoor al jaren keihard aan de kar op Europese Raden en die kar begint nu eindelijk te keren, mede door de opeenvolgende nederlagen van links in Europa.”

Hoe het voorstel van Francken er in de praktijk moet uitzien, blijft een open vraag: Australië wordt omgeven door water, terwijl de Europese buitengrens 9.000 kilometer lang is. Het Europese grensagentschap Frontex beschikt momenteel over 402 grenswachters en een budget van 254 miljoen euro.

Nu in het nieuws