Tachtig fietsenstallingen en nieuwe fietspaden in aantocht

Print
Hoboken -

Tachtig extra stalplekjes voor de Hobokense fietsen: het district laat ze nu installeren. Over de locaties van de volgende levering kunt u zelf meebeslissen.

Het district Hoboken wil het tekort aan fietsenstallingen verhelpen. Er worden momenteel tachtig exemplaren geplaatst op plekken waar ze nog ontbraken, zoals in Moretusburg, aan haltes van het openbaar vervoer en andere locaties met veel passage. Een investering van 25.000 euro. Dat is een eerste levering van fietsenstallingen, maar later kunnen er nog wel wat bij. Daar mogen de Hobokenaren mee over beslissen. “We doen een actieve oproep naar alle fietsers om voorstellen voor locaties van fietsenstallingen door te geven”, zegt districsschepen Tom De Boeck (sp.a). U kunt een mailtje sturen naar wijkoverleg.hoboken@stad.antwerpen.be.

Op aangeven van de Proviciale Fietsbarometer, dat advies geeft over veilige en comfortabele fietsroutes, bereidt het district samen met de stad nog verbeteringen voor. Er wordt gewerkt aan een ontwerp voor fietspaden langs beide kanten van de Krijgsbaan van Park Sorghvliedt tot de Sint-Bernardsesteenweg. Er worden op een aantal kruispunten binnenkort stroken aangebracht om fietsers zichtbaarder te maken.

Die ingrepen zijn maar een deel van wat de Provinciale Fietsbarometer het Hobokense bestuur aanraadt. Grote stukken van de Antwerpsesteenweg en de Sint-Bernardsesteeweg krijgen nog slechte punten van het adviesorgaan.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio