© jaa

Drempels en verkeerslichten zorgen voor hoogste roetconcentratie

Verkeersremmende en -sturende maatregelen hebben een negatieve invloed op de luchtkwaliteit in de nabije omgeving. Dat is een van de conclusies uit een wetenschappelijk onderzoek dat de gemeente Schoten samen met de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) liet uitvoeren. Dat geeft voorts erg diverse, maar overwegend gunstige resultaten voor Schoten, zelfs nabij de industriezone van het Albertkanaal.

jan auman
DOEN!