© REUTERS

“Politie heeft te veel papierwerk met opvang transmigranten”

West-Vlaams procureur Frank Demeester doet een dringende oproep aan de overheid om een centraal afhandelingscentrum op te richten in de strijd tegen mensensmokkel. “De opvang van transmigranten is zeer tijdrovend voor de politie. Die aanpak kan beter georganiseerd worden.”

Tim Lescrauwaet, Marc Klifman

De politiezones langs de kust hebben de handen vol met het oppakken van mensen zonder papieren in de havens en op snelwegparkings. Dit jaar alleen al werden er 1.233 mensen zonder papieren aangetroffen. Het zet de politiediensten behoorlijk onder druk. Nadat transmigranten zijn opgepakt, volgt er immers nog een lange en tijdrovende administratieve afhandeling. “Van al die personen worden vingerafdrukken, foto’s en een beschrijving afgenomen”, aldus West-Vlaams procureur Frank Demeester. “Zo kunnen we zien of die mensen geseind staan voor bepaalde feiten en of ze in verband kunnen worden gebracht met terrorisme.”

Uren papierwerk

Al die tijd blijft een ploeg agenten vaak onbeschikbaar voor andere politietaken. “Bovendien hebben sommige politiezones geen collectieve gevangeniscellen om groepen transmigranten op te vangen. Het gevolg is dat het niet lijkt uitgesloten dat een ploeg weleens de andere kant opkijkt als ze een groep transmigranten aantreft. Want iedereen weet: als ze die onderscheppen, volgt véél papierwerk.”

Eén verzamelcentrum

De procureur daarom voor de oprichting van een centraal afhandelingscentrum in West-Vlaanderen. Daar zouden alle opgepakte transmigranten naartoe kunnen worden gebracht. “Zo kan veel beter worden samengewerkt tussen de verschillende politiediensten en justitie. Dat biedt voordelen om criminele organisaties achter de mensensmokkel te ontmantelen”, zegt Demeester.

Jaren geleden al was er op politiek niveau een akkoord om zo’n centrum op te richten, maar uiteindelijk is dat er nooit gekomen. Procureur Demeester zegt dat alle politiediensten in West-Vlaanderen hiervoor vragende partij zijn. “Het is mijn plicht om te signaleren dat de aanpak beter georganiseerd zou kunnen worden.”

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) belooft alvast overleg met de procureur over zijn pleidooi.

Vastgoed

Jobs in de regio