© Joris Herregods

Provincie: fietsostrade naar Puurs scoort 9,7/10

Bornem telt 20,6 kilometer bovenlokale functionele fietsroutes (BFF). Die werden door de Fietsbarometer onder de loep genomen. De BFF-fietspaden in Bornem scoren 7 op 10 en scoren daarmee beter dan het provinciaal gemiddelde van 6,1.

gdb

Met de Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen alle gemeenten. Het schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet aanbevelingen om die te verbeteren. “De cijfers voor de fietspaden in Bornem liggen ver uit elkaar”, zegt gedeputeerde voor Mobiliteit Luk Lemmens. “De fietsostrade Bornem-Puurs scoort met 9,7/10 het hoogst van de gemeente. De laagste score (1,3) is voor de Hingenesteenweg aan de Kruisstraat. Het fietspad is er te smal, te dicht bij de rijweg en heeft een laag trilcomfort. Maar ook de fietspaden aan Klein Mechelen (4) en op de Sint-Amandsesteenweg (5) scoren ondermaats. Wij als provincie bevelen dan ook de aanleg aan van een conform fietspad langs Klein-Mechelen. Voor de Sint-Amandsesteenweg zou de aanleg van eenrichtingsfietspaden of de aanpassing van het wegprofiel voor een breder tweerichtingsfietspad een oplossing zijn.”

“Wij zijn blij met de ondersteuning van de provincie Antwerpen”, zegt burgemeester Luc De boeck (CD&V). “Met ons nieuwe fietsactieplan willen we nog meer mensen vaker en veiliger op de fiets krijgen. De Fietsbarometer steunt ons bij deze doelstellingen. Op korte termijn beginnen we met het aanbrengen van dubbele pijlmarkeringen op kruisingen met wegen en tweerichtingsfietspaden. Op iets langere termijn plannen we de heraanleg van de Sint-Amandsesteenweg ten voordele van de fietsers en willen we een groter fietscomfort creëren in ons centrum, wat niet makkelijk is omdat het een beschermd dorpsgezicht is.”

Meer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio