© BELGA

Vlaamse regering heeft overschot van 100 miljoen euro

De begrotingscontrole van de Vlaamse regering kan afklokken met een overschot van 100 miljoen euro. In totaal heeft de Vlaamse regering zelfs voor 207 miljoen euro bijkomende beleidsruimte.

Daarvan wordt 100 miljoen euro gebruikt voor investeringen in het basisonderwijs, milieuvriendelijke bussen en maatregelen tegen energiearmoede. Daarnaast is er een buffer voorzien van 107 miljoen euro om eventuele schokken op te vangen.

Daarnaast zal de Vlaamse regering het interfederaal energiepact ook opnemen in een Vlaams Energie- en Klimaatplan.

Dadelijk meer...