© Gil Plaquet

Kwaliteitskamer buigt zich over Kometsite

De stad Mechelen heeft de termijn om het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de Kometsite op de Koningin Astridlaan

vast te stellen met zestig dagen

verlengd. Zo kan ook de nieuwe

kwaliteitskamer zich uitspreken.

svh

De periode van twee maanden gebruikt de stad voor extra onderzoek naar de toekomstige ontwikkeling van de site van de voormalige vatenfabriek Comet. Het RUP voor Komet, de nieuwe naam na het afgevoerde Zorro, moet op de site tussen de vesten en de Leuvense Vaart de realisatie van ruim 300 woongelegenheden rondom een buurtpark mogelijk maken. Eerder was er al fel protest gerezen tegen een woontoren. Daar wordt het RUP trouwens ook voor aangepast. De verloren oppervlakte zou worden gecompenseerd aan het kanaal.

Op vraag van het schepencollege heeft de recent opgerichte kwaliteitskamer van de stad zich gebogen over de planvraag. Zij heeft het stadsbestuur gevraagd om te mogen zoeken naar een meer solide stedenbouwkundige, ruimtelijke en architecturale basis binnen de krijtlijnen van het ontwerp-RUP. Daartoe worden één of twee workshops georganiseerd.

Meer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio