Koning komt aan in Borgerhout: buurt bereidt hartelijke ontvangst voor

Koning Filip heeft woensdag een bezoek gebracht aan “Samen op Straat”, een samenlevingsproject in het Antwerpse district Borgerhout dat banden probeert te smeden tussen jongeren die niet spontaan hun weg vinden naar jeugdwerk of andere activiteiten en de buurt waarin ze leven. De koning woonde een werkvergadering bij om kennis te maken met verschillende deelprojecten en ging in gesprek met vrijwilligers, partnerorganisaties en buurtbewoners.

ph

Borgerhout komt vaak negatief in het nieuws door verhalen over (drugs)criminaliteit, werkloosheid en schooluitval bij jongeren. “Samen op Straat”, een project van de vzw Samenlevingsopbouw Antwerpen, wil mee zorgen voor een positieve kentering door bruggen te bouwen tussen jongeren en volwassenen, de buurt en de samenleving.

Medewerkers en vrijwilligers trekken de straat op om naar rondhangende jongeren te luisteren en hen te stimuleren om zich in te zetten voor anderen. Zo zijn er “pre-venters” die jongeren laten meehelpen bij de organisatie van evenementen en “pleinpatrons” die animatie organiseren voor kinderen op speelpleinen.

“Samen op Straat” telt in Borgerhout 335 jonge medewerkers en nog eens 200 jongeren die sporadisch bij de werking betrokken zijn. Er zijn intussen ook soortgelijke initiatieven opgestart in de wijken Kiel en Antwerpen-Noord. Ze werken nauw samen met tal van organisaties zoals jeugdverenigingen, de districten, stedelijke diensten en privépartners zoals lokale winkeliersverenigingen en individuele buurtbewoners.

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio