© Photo News

Verkeersboete in de bus? Dit verandert er

De overheid lanceerde vorig jaar een website om verkeersboetes digitaal af te handelen. Vandaag wordt een nieuwe belangrijke stap gezet. “Gerechtigheid zal nog sneller geschieden”, aldus minister van Justitie Koen Geens (CD&V).

km

Vorig jaar behandelden politie en justitie meer dan 4 miljoen verkeersboetes, het equivalent van 404 miljoen euro. Daarvan werd 309 miljoen euro geïnd, maar vaak gaat het fout. De boetes worden uit het oog verloren of een overtreder kiest de verkeerde referentie bij zijn overschrijving.

In totaal werden in 2017 8,8 miljoen brieven aan de burger gestuurd. Van de 3,5 miljoen klassieke betalingen gebeurde in 2017 amper 4 procent online. De federale regering wil dat cijfer opkrikken omdat het politie en parket flink wat administratie bespaart.

Wat verandert er ?

* Na een verkeersovertreding ontvangt u voortaan maar één brief meer. Daarin staat duidelijk over welke overtreding het gaat en wat u moet doen. Vroeger ontving u het proces-verbaal en de oproep om te betalen nog apart, soms met veel tijd tussen.

* U zult uw boete in de toekomst sneller ontvangen. U komt zo sneller te weten welke overtreding u beging. Dat kan door het gebruik van meer slimme camera’s en een automatische verwerking van de data. U ontvangt uw boete al vanaf 6 dagen na de feiten.

* De informatie over uw overtreding en wat u moet doen, zal leesbaar geschreven zijn. De teksten worden dus duidelijker. Op de website staat ook helder uitgelegd hoe u te werk moet gaan en wat er gebeurt als uw betaling niet tijdig of correct verloopt.

* U kunt vanaf nu het online platform bezoeken en gebruiken zoals u dat wil: op de smartphone, tablet, laptop of pc.

* Gaat u niet akkoord met uw boete? Op de website vindt u vanaf vandaag informatie over hoe u zich kan verzetten als u niet akkoord bent met de boete.

Volgende fase

De stroomversnelling werd in 2017 in gang gezet. Justitie heeft toen 4,6 miljoen euro geïnvesteerd in de ontwikkeling van een databank voor justitie en politie. Er werd een website gelanceerd waarop de burger zijn boetes kan betalen of betwisten. Sinds juli 2017 worden de brieven bovendien niet meer door de politiediensten opgestuurd maar door bpost.

In juni 2018 komt het project nogmaals in een volgende fase. Dan moet de burger niet langer naar de politierechtbank maar krijgt hij een automatisch bevel tot betalen.

270 politiemensen

Deze digitale omwenteling levert de politie heel wat op. ‘Vandaag zetten we een proces in gang dat er voor zorgt dat 270 politiemensen - zowel binnen de federale politie als binnen de lokale zones - zich niet meer gaan moeten bezighouden met taken die veel beter door partners als Bpost kunnen uitgevoerd worden’, aldus minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). ‘Daardoor kunnen ze zich concentreren op waar de politie voor bedoeld is: ordehandhaving.’

Deze digitalisering spaart niet alleen 3,5 miljoen brieven per jaar, maar zet ook alles in een stroomversnelling’, aldus minister van Justitie Koen Geens (CD&V). ‘Een dispuut over een lichte verkeersboete of betaling wordt uitgeklaard tussen burger en administratie. De politierechter komt louter tussen voor zware overtredingen of bij een betwisting. Dat betekent een pak minder werk voor de parketten en rechtbanken.’

Vastgoed

Jobs in de regio