Nieuwe verkaveling in de maak

Ongeveer 72 woningen gepland bij Heihoefseweg

Edegem plant ongeveer 72 woningen en een parkgebied aan de Heihoefseweg. De verkaveling wordt een mix van een- en meergezinswoningen. Er komt ook een parkzone in het zuidelijke deel.

fisp

De ruimte, tussen de Heihoefseweg, de Prins Boudewijnlaan en de Terelststraat, staat al vele jaren aangeduid als woonzone. “Na de ‘watertoets’ richten we het gebied wel anders in dan in het vroegere bestemmingsplan werd opgenomen. Het zuidelijk deel heeft een te grote waterproblematiek en zal worden ingericht als parkzone, het noordelijk deel wordt wel bestemd voor bebouwing”, legt schepen van Ruimtelijke Ordening Peter Verstraeten (Open Vld) uit.

Er komen ongeveer 72 woongelegenheden. “Dat wordt een mix van eengezins- en meergezinswoningen. We zullen er eveneens sociale woningen voorzien. De totale parkzone heeft een oppervlakte van 16.750 vierkante meter.”

Een nieuw aan te leggen straat om de woningen in het midden van de verkaveling te ontsluiten, zal een in- en uitrit hebben via de Terelststraat. Het park krijgt een openbaar karakter en zal fungeren als waterbufferingszone.

Trage weg

Tussen de Prins Boudewijnlaan en sportzone Kattenbroek komt er een trage weg. “Door het park wordt een pad aangelegd dat een veilige voet- en fietsverbinding mogelijk maakt”, vult burgemeester Koen Metsu (N-VA) aan.

CD&V onthield zich bij deze voorlopige goedkeuring. Het wil eerst afwachten hoe de buurt op het project reageert. Groen stemde voor. “We zijn nochtans geen voorstander. Het toenmalige Agalev heeft zich vroeger sterk verzet en dertig jaar later dragen we de gevolgen. Maar als er toch een project moet komen, dan liefst één met sociale woningen en een goede waterhuishouding”, stelt Sien Pillot (Groen).

De volgende stap is het openbaar onderzoek.

Meer nieuws uit stad en rand

DOEN! in Antwerpen

GVA Mobiliteit - Stad & rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio