© rr

Personeel dienst integratie en inburgering vreest nieuwe ontslagronde na audit

Het personeel van de integratie- en inburgeringsdienst van de stad, Atlas in de Carnotstraat, vreest een nieuwe ontslagronde. Vorig jaar werden al dertig mensen ontslagen. In een nieuwe audit zou staan dat Atlas het met nog minder personeel kan doen.

Christof Willocx, DP