Nieuw systeem kinderbijslag kan grote gezinnen tot 65.000 euro kosten

Print

Het nieuwe systeem van kinderbijslag dat in Vlaanderen op 1 januari 2019 van start moet gaan, kan grote financiële verschillen hebben, vooral voor gezinnen met kinderen die zowel voor als na de overschakeling van de federale naar de Vlaamse kinderbijslag geboren zijn. Zo blijkt uit berekeningen van de studiedienst van de Gezinsbond in opdracht van het Canvas-programma ‘Terzake’. Vlaams minister Jo Vandeurzen gaat het systeem voor de zogeheten combinatiegezinnen niet veranderen, benadrukte hij donderdagavond in dat programma.

In de huidige kindergeldregeling krijgt u voor het eerste kind 92 euro, voor het tweede kind 170 euro, enz... Het bedrag stijgt ook naarmate het kind ouder wordt. Vanaf 2019 is Vlaanderen bevoegd als gevolg van de zesde staatshervorming. In het nieuwe Vlaamse systeem geldt een vast bedrag van 160 euro per kind.

De nieuwe regeling zal voordeliger zijn voor gezinnen met één kind omdat het eerste kind meer krijgt dan in de oude regeling. Over 22 jaar gaat het over meer dan 13.000 euro. Wie vanaf 2019 een groot gezin wil, zal minder kindergeld krijgen. In de simulatie van de Gezinsbond krijgt een gezin met 4 kinderen tot 65.000 euro minder in de nieuwe regeling.

Ook de zogenaamde combinatiegezinnen, die nu al een kind hebben en er nog één bijkrijgen vanaf 2019, verliezen omdat ze de negatieve punten van beide systemen combineren. Zo krijgt wie vandaag al één kind heeft de 92 euro van de oude regeling en voor het tweede kind dat vanaf 2019 geboren wordt, niet de 170 euro met leeftijdsbijslag uit het oude systeem, maar de 160 euro uit de nieuwe regeling. In totaal zal het verschil oplopen tot 11.000 euro.

Geen leeftijdsbijslagen

“Dat die bedragen zo hoog zijn, komt doordat we over de hele jeugd van een kind (tot 22 jaar) kijken. Bovendien voorziet de nieuwe regeling geen leeftijdsbijslagen”, zegt Yves Coemans van de Gezinsbond op VRT NWS. “Kinderen worden duurder naarmate ze ouder zijn. In de oude regeling krijgen ze op 6, 12 en 18 jaar een leeftijdsbijslag. In de nieuwe regeling niet. De regering heeft geen geld voorzien om die gezinnen te compenseren. Volgens onze ruwe schatting gaat het volgend jaar alleen om 37.000 gezinnen.” De simulaties houden geen rekening met de sociale toeslagen die een deel van de gezinnen krijgen, wordt nog genuanceerd.

Nieuw systeem kinderbijslag kan grote gezinnen tot 65.000 euro kosten
Vlaams minister van Gezin Jo Vandeurzen Foto: BELGA

“Gezinnen gaan erop vooruit”

De Vlaamse regering heeft voor een systeem gekozen dat jonge, startende gezinnen een duwtje in de rug wil geven, met een versterkte sociale correctie, verdedigde minister van Gezin, Jo Vandeurzen, het nieuwe systeem van kinderbijslag. De kinderen die onder het oude systeem vallen, houden wat ze hadden. Maar zij worden ook meegeteld bij het vastleggen van de sociale correctie die het nieuwe systeem invoert, lichtte hij toe.

“Alles bij elkaar gaan de gezinnen erop vooruit. Bovendien worden de armoederisico’s verminderd”, verdedigde hij het nieuwe systeem van kinderbijslag. Hij voegde er nog aan toe dat er een monitoringcomité is voorzien die het systeem zal evalueren.

Nu in het nieuws