© Marc Herremans

Maarten Boudry op Nacht van de Geschiedenis

Filosoof en scepticus Maarten Boudry is dinsdag 20 maart om 20u de gast van Davidsfonds Zandhoven tijdens de Nacht van de Geschiedenis in afspanning Christoffel aan de Amelbergastraat 1 in Zandhoven.

Kristin Matthyssen

Het thema dit jaar is 'religie', "Goddelijk Geweld. Over de evolutie van religieuze onverdraagzaamheid."

De meeste mensen denken dat religie een nuttige rol vervult in onze samenleving, bijvoorbeeld sociale cohesie, zingeving, solidariteit, of een fundament voor moraliteit.

Ook de meeste sociologen en godsdienstwetenschappers gaan ervan uit dat religie ontstond omdat het een bepaalde functie vervult ten behoeve van het menselijk individu of de groep.

Maar dat beeld van religie is te rooskleurig en eenzijdig. De keerzijde van samenwerking binnen de groep is vijandigheid tegenover de buitenwereld. De meest succesvolle religieuze tradities, vanuit evolutionair perspectief, zijn degene die onverdraagzaam en zelfs gewelddadig zijn tegenover buitenstaanders.

Daarnaast is het mogelijk dat religieuze ideeën zich gewoon verspreiden als culturele "virussen", die enkel hun eigen voortbestaan en verspreiding dienen, maar schadelijk zijn voor de mens zelf.

Maarten Boudry (Moorslede, 15 augustus 1984) is een Vlaams filosoof en scepticus. Hij is sinds 2006 actief als wetenschappelijk onderzoeker en docerend lid van de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap aan de Universiteit Gent en schreef anno 2014 ruim dertig artikelen in diverse wetenschappelijke tijdschriften. Hij is ook kernlid van de onafhankelijke liberale denktank Liberales.

Deelname: € 6,-/€ 9,- (met/zonder DF-cultuurkaart)Meer nieuws uit stad en rand

DOEN! in Antwerpen

GVA Mobiliteit - Stad & rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio