© BELGA

Bart De Wever: “Joden vermijden conflicten. Dat is het verschil met moslims”

In een interview met De Zondag ontkent N-VA-voorzitter en burgemeester van Antwerpen Bart De Wever dat zijn standpunten over migratie de laatste jaren harder zijn geworden. “Analyseer mijn discours van de voorbije dertig jaar. Je zal vooral continuïteit zien. Maar door de valse menslievendheid van links lijkt elk ander discours keihard”, klinkt het.

lbo

Het N-VA-kopstuk heeft het over een “valstrik die links spant”. “Alles is onmenselijk, zelfs de wet toepassen. Theo Francken had zogezegd bloed aan zijn handen omdat hij Soedanezen terugstuurde. Nu blijkt dat er niet gefolterd werd. Waar blijven de excuses? Dezelfde linkerzijde die bh’s in brand stak in mei ‘68, omarmt nu de hoofddoek als symbool van gelijkwaardigheid. Ik vind dat heel eigenaardig. Men wou het christendom kapot, maar van de islam aanvaardt men alles. Ik noem dat soumission.”

“Even kritisch voor moslims als voor joden”

De Wever zegt even kritisch te zijn voor de joodse als voor de islamitische gemeenschap. “Orthodoxe joden hechten ook veel belang aan uiterlijke tekenen van hun geloof. Maar zij aanvaarden wel de consequenties daarvan. Ik heb nog geen orthodoxe jood gezien die een loketfunctie in Antwerpen wil. Zij vermijden conflicten. Dat is het verschil. Moslims eisen wel een plek op in de publieke ruimte, in het onderwijs, met hun uiterlijke geloofstekenen. Dat zorgt voor spanningen.”

In het interview komen voorts onder meer nog de ambities van De Wever aan bod bij de komende verkiezingen. Lokaal blijft hij zes jaar aan als Antwerps burgemeester indien hij herverkozen wordt en na de federale verkiezingen in 2019 sluit hij niets uit buiten “regeren met PS, PVDA en/of Ecolo, tenzij die partijen willen meewerken aan een confederale structuur”.

© Jan Van der Perre

(

Vastgoed

Jobs in de regio