© hugo willocx

Man dacht dat het 'een eend' was

Jager (80) die minstens één maar mogelijk drie met uitsterven bedreigde watersnippen schoot moet 300 euro betalen

Na een lang aanslepende gerechtelijke procedure heeft de rechtbank van Turnhout François D., een tachtigjarige jager uit Oud-Turnhout, veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 300 euro aan Vogelbescherming Vlaanderen. De man schoot in 2013 zeker één, maar mogelijk zelfs drie, met uitsterven bedreigde beschermde watersnippen.

Kristin Matthyssen

Tijdens een jachtpartij op 14 november 2013 had de man in het 8000 ha groot natuurreservaat ‘Turnhouts Vennengebied’ een watersnip geschoten. De watersnip is een beschermde vogelsoort via de bepalingen van het Soortenbesluit van 15 mei 2009 en tevens een zeldzame broedvogel die op de Vlaamse Rode Lijst van broedvogels gekwalificeerd wordt als ‘met uitsterven bedreigd’.

" Het roept al vragen op dat die in een Natura2000-gebied kon georganiseerd worden", zegt Jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen. "Dankzij een melding van enkele plichtsbewuste leden van een natuurvereniging ontdekte de Natuurinspectie in een van de jagersvoertuigen drie weggemoffelde, vers doodgeschoten watersnippen. François D. bekende tijdens zijn verhoor dat hij er één had geschoten. Maurice BdWM, een van de andere jagers, ontkende de twee andere snippen te hebben geschoten. De rechtbank sprak hem dan ook wegens gebrek aan bewijzen vrij. Eind april 2015 tekende François D. hoger beroep aan tegen de uitspraak van de Rechtbank van Eerste aanleg die hem had veroordeeld tot het betalen van een geldboete van 6000 euro. Het Hof van Beroep bracht dat bedrag terug van 6000 euro naar 1800 euro. Desondanks tekende hij tegen het arrest van het Hof van Beroep ook nog eens cassatieberoep aan dat uiteindelijk pas in februari 2017 door het Hof van Cassatie werd verworpen. De uitspraak van de rechtbank in Turnhout die hem nu veroordeelde tot het betalen van 300 euro is definitief.

Frederik Thoelen, directeur van Vogelbescherming Vlaanderen: “Een zaak waarbij drie watersnippen het slachtoffer werden van illegale jachtactiviteiten konden we niet zomaar laten passeren aangezien het hier gaat om een onvoorwaardelijk beschermde vogelsoort. De arrondissementscommissaris van de provincie Antwerpen kan door de effectieve veroordeling van François D. het jachtverlof wel meteen intrekken. Daar wordt dan ook op gerekend."

François D. beweerde eerst dat hij dacht dat de watersnip een wilde eend was, maar het dier lijkt helemaal niet op een eend. "Dat is dus héél moeilijk te geloven", zegt Jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen.

Meer nieuws uit de Kempen

DOEN! in de Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio