© Shutterstock.

Twaalf procent Vlaamse werknemers loopt risico op burn-out

Goed 12 procent van de Vlaamse werknemers, of 280.000 mensen, en 11 procent van de zelfstandigen (40.000 mensen), hebben last van acute psychische vermoeidheidsproblemen. Zulke klachten, die zich uiten in regelmatiger ziek zijn, sneller overwegen van werk te veranderen en vrezen niet tot het pensioen te kunnen doorwerken, kunnen uiteindelijk een burn-out veroorzaken. Dat blijkt uit een enquête bij 12.000 werknemers en 2.700 zelfstandigen.

adm

Werknemers of zelfstandigen met acute psychische vermoeidheidsproblemen zijn wel aan het werk, maar de hoge werkdruk, emotionele belasting, gebrek aan autonomie en/of flexibiliteit maken dat ze minder goed functioneren. Deze klachten komen meer voor bij onderwijspersoneel, kortgeschoolde arbeiders en (midden)kaders, blijkt uit de bevraging. Wie in het onderwijs staat heeft het hoogste risico op klachten (14,3 procent). Ook in de post- en telecomsector, de zakelijke dienstverlening en de financiële sector liggen de klachten hoger.

Bij de zelfstandige ondernemers ligt het aandeel klachten hoger als er in de toekomst een vermindering van opdrachten of stopzetting van de zaak te verwachten is.

Bij de -30-jarigen kampt 10 procent van de werknemers met acute psychische vermoeidheidsproblemen. Bij de 50-plussers is dat 13 procent. De klachten komen voor in alle leeftijdsgroepen, maar de kans neemt toe met de leeftijd. Tussen mannen en vrouwen blijkt er geen verschil.

De adviesraad van de sociale partners wijst erop dat een beleid van werkstresspreventie en reïntegratie het verschil kan maken. Voor Serv-voorzitter Hans Maertens, ook voorzitter van Voka, vraagt werken aan werkstress een meersporenaanpak. “Met het actieplan werkbaar werk wil de Serv onder meer innovatieve arbeidsorganisatie en coachend leiderschap versneld ingang doen vinden in bedrijven en organisaties in Vlaanderen. Een vernieuwende aanpak komt de werkbaarheid van jobs en de duurzame inzetbaarheid van mensen ten goede.”

De resultaten komen uit een grootschalige, driejaarlijkse, werkbaarheidsmeting die de Serv-stichting Innovatie & Arbeid in 2016 uitvoerde bij 12.000 werknemers en 2.700 zelfstandigen. De Serv, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, publiceerde de resultaten vrijdag.