Gemeente neemt veiligheid rond Huveneersschool onder de loep

Bij de start van het schooljaar vroeg de directie van de Huveneersschool in Wintam (Bornem) aan de leerlingenraad wat er kon gedaan worden aan de verkeersveiligheid rond de school. Het te smalle zebrapad in de Frans Rottiersstraat was een pijnpunt. Het is te klein om de vele kinderen op te vangen tijdens drukke momenten. De school stelde de gemeente dan ook een oplossing voor om dit probleem aan te pakken. Het zebrapad ligt in een smalle straat waar een kiss-and-ridezone volgens schepen van Mobiliteit Liesje Pauwels (CD&V) geen optie is, omdat er niet kan gezorgd worden voor voldoende vrijwilligers. “De ouders zouden dan telkens zelf nog in en uit hun auto moeten stappen om hun kinderen veilig de straat over te helpen.”

wabs
DOEN!