© Reporters / GYS

Antiterreurmaatregel federale regering vernietigd: “Ontoelaatbare beperking vrijheid van meningsuiting”

Door de bewijsvoering voor het aanzetten tot terrorisme te vergemakkelijken grijpt de regering te sterk in op de vrijheid van meningsuiting. Dat zegt het Grondwettelijk Hof vandaag in een nieuw arrest. Het Hof vernietigt daarmee een van de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen terreur.

Het Hof boog zich vandaag over een heel pakket antiterreurmaatregelen dat in augustus 2016 werd ingevoerd. Toen werd onder meer beslist om de verspreiding van bepaalde boodschappen die willen aanzetten tot het plegen van een terroristisch misdrijf - bijvoorbeeld online - als een misdrijf an sich te beschouwen. En dat ongeacht of die verspreiding ook écht het risico inhoudt dat er terroristische misdrijven worden gepleegd.

Volgens het Grondwettelijk Hof is die bepaling “niet noodzakelijk in een democratische samenleving” omdat de vrijheid van meningsuiting “op onevenredige wijze beperkt wordt”. De desbetreffende bepaling wordt dan ook vernietigd.

MEER OVER Grondwettelijk Hof