Vijfde editie van Antwerpse burgerbegroting gaat van start

Archiefbeeld. Foto: Wim Hendrix

Vijfde editie van Antwerpse burgerbegroting gaat van start

Print
Antwerpen -

Het district Antwerpen trapt woensdagavond de vijfde editie van zijn burgerbegroting af. Alle geïnteresseerde inwoners van het Antwerpse centrumdistrict zijn de komende weken welkom op een van de zeven startmomenten, waar ze in totaal twaalf thema’s kunnen selecteren waarrond later concrete projecten kunnen worden ingediend.

De burgerbegroting staat voor één tiende van het totale districtsbudget - of zowat 1,1 miljoen euro - dat jaarlijks verdeeld wordt door de Antwerpenaars zelf, in plaats van door het districtsbestuur. Aanvankelijk mochten de burgers die erop afkwamen het geld alleen verdelen over thema’s en koos het bestuur dan welke concrete projecten daarmee gerealiseerd zouden worden. Intussen is het systeem volledig participatief geworden en beslist de Antwerpenaar - gespreid over verschillende vergadermomenten in de loop van het jaar - ook over die concrete realisaties.

Vorig jaar duidden de honderden districtsbewoners die aan de vergadermomenten deelnamen jeugdwerk, huiswerkbegeleiding en vrijwilligers aan als de belangrijkste thema’s, en ging er geld naar tientallen projecten rond onder meer het werven en activeren van jongeren, studiebegeleiding op maat van kinderen met een andere moedertaal, het inrichten van lokalen voor tieners en artistieke ruimte en het organiseren van ontmoetingsplekken. Van de 152 projecten die werden ingediend over de twaalf thema’s gaan er 80 dit jaar in uitvoering.

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio