Ponton Steenplein gaat een week dicht, veerdienst naar Linkeroever ligt week stil

Foto: Ludo Marien

Ponton Steenplein gaat een week dicht, veerdienst naar Linkeroever ligt week stil

Print
Antwerpen -

Het ponton in de Schelde ter hoogte van het Steenplein wordt van maandag 12 tot en met zondag 18 maart afgesloten voor werkzaamheden. Een deel van het ponton dat dreigt te verzanden wordt verwijderd, net als de zijdelingse loopbruggen. De waterbus zal tijdens de werken aanmeren aan de opstapplaats op Linkeroever ter hoogte van het Frederik van Eedenplein. De veerdienst Sint-Anna (tussen linker- en rechteroever) zal tijdens de werken niet uitvaren.

Het ponton aan het Steenplein lijkt één geheel, maar bestaat eigenlijk uit drie onderdelen. Twee van die drie krijgen te maken met verzanding. De stad en het Havenbedrijf Antwerpen en De Vlaamse Waterweg nv kiezen ervoor om die twee deelpontons permanent te verwijderen. Het gaat om de twee kleinere pontons, het dichtst bij de kade gelegen. Ook de twee zijdelingse loopbruggen worden mee verwijderd.

De werken starten met het wegslepen van de twee deelpontons, samen met de twee zijdelingse loopbruggen. Het Havenbedrijf legt een tijdelijke nieuwe loopbrug aan, die van de kade loodrecht op het ponton zal uitkomen. Zodra die is geplaatst, is het ponton weer toegankelijk voor iedereen. Antwerpenaars en bezoekers zullen op deze plek dus nog steeds kunnen genieten van het uitzicht op het water.

De waterbus zal tijdens deze werken aanmeren aan opstapplaats Linkeroever ter hoogte van het Frederik van Eedenplein. De veerdienst Sint-Anna (tussen Linker- en rechteroever) zal tijdens de werken niet uitvaren.

Ponton Steenplein gaat een week dicht, veerdienst naar Linkeroever ligt week stil
waterbus Foto: PDR

Definitieve loopbrug

De twee zijdelingse bruggen die worden verwijderd, worden gerecycleerd: ze worden omgevormd tot een definitieve loopbrug voor het ponton. Daarvoor zijn ook aanpassingen nodig aan de kademuur en het ponton zelf. Deze aanpassingen worden nog technisch onderzocht. Na deze technische studie kunnen de werken starten.

Daarna krijgt het Steenplein dus een definitieve, vaste loopbrug. Die zal berekend zijn op de toekomstige passagiers- en goederenstroom via het nog aan te leggen cruiseponton aan het Steenplein.

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio