Theo Francken (N-VA) en Gwendolyn Rutten vechten online relletje uit: “Rustig Theo, ademen”

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken (N-VA), en Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten hebben een robbertje gevochten op Twitter. De inzet van de verhitte discussie is een resolutie die de Brusselse meerderheid indiende omtrent een federaal wetsontwerp. Het ontwerp voorziet dat de politie een woonst mag betreden indien mensen illegalen onderdak bieden. Francken maakte zich danig druk dat ook Open VLD de resolutie ondertekende. “Ik begrijp al langer dat u over uw Brusselse bende niets te zeggen heeft”, sneerde Francken naar Rutten.

adm

Het wetsontwerp voorziet dat politiediensten een huiszoeking mogen uitvoeren indien er een vermoeden bestaat dat er illegalen verblijven. De dienst Vreemdelingenzaken zou dan om een huiszoekingsbevel kunnen vragen aan een onderzoeksrechter. Nu kan een onderzoeksrechter enkel een huiszoekingsbevel uitvaardigen in het kader van een gerechtelijk onderzoek.

Met die resolutie wenst de Brusselse Regering “de federale tegering te interpelleren opdat zij haar standpunt te herzien”. Ook wil de Brusselse meerderheid het federaal parlement vragen “zich te verzetten tegen het wetsontwerp in zijn huidige versie”.

Gisteren maakte Theo Francken zich druk dat de Open VLD (overigens een federale coalitiepartner van N-VA) de resolutie mee ondertekende. Volgens hem wil de partij een “duidelijke keuze maken om zich aan ene of andere kant van de geschiedenis te positioneren”. De staatssecretaris is danig geïrriteerd dat Open VLD door de resolutie tekenende en zich in se niet loyaal toont aan de federale regering.

Rutten pareerde een dag later, zij stelde aan de kant te staan “die aanpassingen wil”. “Je weet wel, net zoals die andere liberale partij van onze premier.” Francken merkte dan weer op dat MR “die kwakkelresolutie mee indiende”, maar niet ondertekende. “Uw partij keurde het wetsontwerp tweemaal goed zonder enige opmerking in de federale regering”, aldus Francken om daarna te insinueren dat Rutten geen vat heeft op de Brusselse Open VLD. “Ik begrijp al langer dat u over uw Brusselse bende niets te zeggen heeft”, klonk het nog.

“Rustig Theo. Ademen”, repliceerde Rutten dan. “Van standpunt veranderen doet de N-VA ook wel vaker (wet kernuitstap, dubbele contingentering onderwijs...). Het enige dat wij hier vragen, is een aanpassing. Dat vraagt de MR ook. Als we samenwerken, komen we er wel uit.” Waarop de twee prompt de strijdbijl begroeven.

MEER OVER N-VA

Nu in het nieuws