© Simon Mouton

Verdediging Gyselbrecht vraagt vrijspraak: “Hij handelde uit overmacht”

André Gyselbrecht handelde volgens zijn advocaten uit overmacht toen hij de opdracht gaf om zijn schoonzoon van het leven te beroven. In zijn pleidooi stelde meester Filip D’Hont ook voor om nieuwe getuigen op te roepen.

De advocaat van André Gyselbrecht stelde zich de vraag of zijn cliënt wel een eerlijk proces heeft gekregen. Meester Filip D’Hont verwees naar de elementen die vrijdag en maandag al aan bod kwamen, zoals het beperkte onderzoek naar de incest en de moraliteit van Stijn Saelens. “In een land dat zich een moderne rechtstaat wil noemen, zien we ook hoe politie, onderzoeksrechter en parket tussenkomen in de relatie tussen advocaat en cliënt.” De verdediging is de rechtbank dankbaar dat ze al hun bedenkingen de afgelopen dagen mochten uiten. “Het gevoel ook eens gehoord te worden is vaak een eerste stap naar lotsaanvaarding.”

Meester D’Hont vroeg aan de rechters om alsnog aanvullende getuigen op te roepen. “Kies bij twijfel steeds voor de beklaagde de meest gunstige interpretatie. Desnoods zal u oordelen dat de strafvordering in het ergste geval onontvankelijk is.” De verdediging wierp ook op dat er sprake was van uitlokking of zelfs overmacht. “Die keuze moet u soeverein beoordelen. Uitlokking is alleszins niet onverenigbaar met voorbedachtheid.”

LEES OOK. Ongezien: promofilmpje moet dokter Gyselbrecht vrij krijgen

Artikel 71

Een vrijspraak op basis van artikel 71 komt er meestal door een onmiddellijke reactie op een ernstig en dreigend gevaar. “Er wordt niet enkel gedoeld op een plotse of eenmalige gebeurtenis. Er is ook de realiteit dat niets of niemand het slachtoffer zou kunnen stoppen.” Meester D’Hont merkte op dat de rechters in hun beoordeling moeten rekening houden met de persoon van André Gyselbrecht. “De rechtspraak laat op dit ogenblik gepersonaliseerde maatstaven soms ten onrechte achterwege. Neem zijn moraliteitsonderzoek en zijn psychiatrische verslagen mee in uw beraad.”

Ten slotte hekelde de verdediging ook nog de strenge vordering van het openbaar ministerie. 30 jaar cel en 15 jaar TBS staat volgens meester D’Hont in schril contrast met bijvoorbeeld het Noorse systeem, waar wordt gefocust op een vlotte terugkeer in de maatschappij. “Reeds in 1764 schreef Cesare Beccaria in zijn meesterwerk ‘Dei delitti e delle pene’: elke straf die niet absoluut noodzakelijk is, is tiranniek. Ik hoop dat dit openbaar ministerie met uw vonnis toch ook eens door de Verlichting geraakt.”

“Situatie escaleerde na sms”

Meester Johan Platteau schetste bovendien een beeld van de stijgende onrust van zijn cliënt in de aanloop naar de moord op Stijn Saelens. “Het escaleerde op de dag dat hij van zijn dochter Elisabeth een sms kreeg met de volgende vijf woorden: ‘Papa, kan je eens komen?’”

Platteau schetste eerst een beeld van het voorbeeldige gedrag dat André altijd heeft tentoon gespreid. “Nooit is er iets aan te merken geweest op het gedrag van André, hij heeft altijd zijn best gedaan in het leven. Toen Stijn in het leven kwam van Elisabeth, heeft André hem omarmd. Hij houdt ook zielsveel van zijn kleinkinderen”, zo klonk het.

Toen zijn schoonzoon na verloop van tijd vreemd gedrag begon te vertonen, noemde Platteau dat “krasjes op de ziel van Gyselbrecht”. “Zolang Elisabeth en de kleinkinderen maar gelukkig zijn, zo redeneerde André. Het moeilijke, chaotische gedrag van de kleinkinderen, rationaliseerde hij weg.”

“Maar alles escaleert op de dag dat André van Elisabeth hem volgende sms stuurt: ‘Papa, kan je eens komen?’ Ze vertelt hem vervolgens over de huwelijksproblemen, ze vraagt hem om hulp en hij gaat die zoeken.”

Platteau legde uit hoe Gyselbrecht hulp zocht bij collega’s, psychiaters, psychologen, omdat hij zelf te kort kwam om een oplossing te bieden. “Dit vergroot enkel zijn onrust, zeker als hij via psycholoog Kris De Witte en dr. Leo Ruelens te horen krijgt dat Stijn lijdt aan een zware persoonlijkheidsstoornis, die een gevaar vormt voor zijn vrouw en kinderen.”

Gyselbrecht komt te weten dat Stijn al op jonge leeftijd kampte met stoornissen. Op de koop toe verneemt hij ook de problematiek met dochter Josephine. “Hij praat er nu over met patiënten, zoals een substituut-procureur, hij neemt Jef Vermassen onder de arm, maar er komt geen oplossing. Integendeel, zijn angst wordt vergroot door de diagnoses en prognoses van specialisten.

“Gevolg, André gaat zich actief inmengen: hij laat bijvoorbeeld het kindermeisje verslag uitbrengen.”

“Als de factor Australië er dan nog eens bijkomt, is André ten einde raad. De tickets zijn besteld. Stijn dreigt ermee alleen te gaan met de kinderen. Hij stelt zich onredelijk op.”

“Zijn angst was gerechtvaardigd”

Gyselbrecht voelde door die plannen een enorme angst in de maanden voor de moord. Op 5 oktober 2011 stormde Stijn Saelens het dokterskabinet van André Gyselbrecht binnen. “Zij leggen uit dat hij zat te wachten tot de stier binnenstormde, maar daar klopt niets van. Zijn vader werd die dag gekist, zoiets is het triestigste moment van uw leven.” Op de begrafenis van de vader van André Gyselbrecht was er zelfs vrees voor incidenten met Saelens. “André is op dat moment woedend en belt naar Serry. Hij zegt te doen wat ze besproken hadden.”

In diezelfde periode legden Gyselbrecht en zijn dochter ook klacht met burgerlijkepartijstelling neer tegen Stijn Saelens. Opvallend genoeg was huurmoordenaar ‘Ronnie’ van Bommel in november 2011 al meermaals in de buurt van het kasteel. “Stijn zat alleen in het kasteel. Als de opdracht nooit on hold is gezet, waarom is er dan niets gebeurd?”

Volgens meester Platteau werd de definitieve opdracht pas op 26 januari 2012 gegeven, toen het duidelijk werd dat Elisabeth Gyselbrecht haar echtgenoot volgde naar Australië. “Psycholoog Johan Maertens denkt dat André het aanvaardt, maar hij heeft zich serieus mispakt. Hij kon zelfs niet reageren.” De angst zat op dat moment ongelooflijk diep bij André Gyselbrecht. “Serry wordt gebeld, de opdracht moet doorgaan. En er is gebeurd wat er is gebeurd.”

Nu in het nieuws