Deelfietsen en scooters zonder vaste standplaats hebben vergunning nodig

Scooty Foto: Joris Herregods

Deelfietsen en scooters zonder vaste standplaats hebben vergunning nodig

Print
Antwerpen -

De stad Antwerpen heeft een nieuw politiereglement klaar om ervoor te zorgen dat uitbaters van deelsystemen van fietsen, e-bikes en scooters die met “free-floating” werken - zonder vaste stalplaats dus - niet voor overlast zorgen.

De uitbaters zullen een toelating, vergunning of concessie moeten bekomen met eisen op het vlak van dienstverlening en dataverwerking en met een vastgelegd maximum aantal deelvoertuigen dat mag worden verspreid.

Antwerpen zet sinds enkele jaren fors in op (private) mobiliteitsprojecten die mee een oplossing kunnen bieden voor het fileprobleem, onder meer via het project Slim Naar Antwerpen. Verschillende van de projecten die sindsdien gelanceerd werden of nog in de pijplijn zitten, draaien rond deelmobiliteit.

Zo kreeg het deelfietsensysteem van de stad, Velo, al het gezelschap van Cloudbike en is sinds vorig jaar ook deelscootersysteem Scooty actief. Zij werken echter - in tegenstelling tot Velo - met “free floating”: je zoekt op een app waar het dichtstbijzijnde voertuig staat en na je rit mag je het voertuig achterlaten in een ruime zone in plaats van op een vaste stalplaats.

Dat principe is erg handig, maar zou volgens de stad kunnen leiden tot foutief of slordig stalgedrag. “Antwerpen juicht deelmobiliteit toe”, zegt Antwerps mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA). “Tegelijkertijd willen we vermijden dat dit tot overlast leidt voor bewoners en bezoekers aan de stad. Daarom vinden we het belangrijk om deelmobiliteit in Antwerpen goed te reglementeren.”

Het nieuwe reglement wordt, na goedkeuring door de gemeenteraad, van toepassing op alle deelsystemen zonder vaste stations, met uitzondering van deelauto’s. “Het is een noodzakelijk instrument om de openbare orde en veiligheid te kunnen vrijwaren en tegelijkertijd de nieuwe ontwikkelingen op vlak van mobiliteitsaanbod voor de burger, bezoeker en werknemer ten volle te ondersteunen”, klinkt het.

.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio