© BELGA

N-VA vertolkt standpunt scholen over centraal aanmeldingspunt niet, vindt Groen

In zijn verzet tegen de dubbele contingentering vertolkt N-VA helemaal niet wat er leeft bij scholen, hooguit wat leeft bij een beperkt aantal scholen. Zo reageert Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen) op de discussie binnen de meerderheid over de vrije schoolkeuze en de sociale mix. “Het uitblijven van een inschrijvingsdecreet is schuldig verzuim”, laakt Meuleman.

Nu aan verschillende scholen opnieuw kamperende ouders opduiken, staan de procedures om kinderen in te schrijven opnieuw ter discussie. Een aantal steden heeft een centraal aanmeldingssysteem ingevoerd en minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil zo’n systeem in heel Vlaanderen uitrollen.

De gesprekken daarover zijn echter stilgevallen. N-VA valt immers over de dubbele contingentering, waarbij een aantal plaatsen wordt gereserveerd voor kansarme indicatorkinderen. Vlaams parlementslid Kris Van Dijck verwacht dan ook niet dat het centraal aanmeldingspunt er nog deze legislatuur zal komen.

“Andermaal stelt N-VA ons voor een valse tegenstelling, alsof sociale mix en vrije schoolkeuze niet hand in hand kunnen gaan”, reageert Meuleman van oppositiepartij Groen. Voor haar gaat het niet om een debat voor of tegen de vrije schoolkeuze voor ouders. “Het aanmeldingssysteem en de daarin nagestreefde sociale mix, is niet de oorzaak van het probleem. Het is een instrument om ouders te helpen en om kansen eerlijk en gelijk te verdelen”.

De groene politica roept minister Crevits op niet aan “struisvogelpolitiek” te doen. “In plaats van het dossier te laten verrotten, is het aan de minister om een meer gebruiksvriendelijk systeem voor alle ouders op te zetten en meer organisatorisch comfort te bieden aan onze scholen”, vindt Meuleman. Crevits zelf vindt dat de discussie over zo’n systeem in het parlement haar beslag moet krijgen.

Nu in het nieuws