© BELGA

Hier kan je dinsdag hinder ondervinden van de staking

ACOD organiseert dinsdag een intersectorale staking in heel België tegen de plannen van de regering-Michel met de zware beroepen. De liberale en christelijke vakbonden staken niet mee. Het openbaar vervoer zal vermoedelijk zwaar verstoord zijn, maar ook op andere plaatsen (scholen, gevangenissen, havens, administraties ...) kan er hinder zijn.

inke

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer in België zal dinsdag vermoedelijk zwaar verstoord zijn. Bij spoorwegmaatschappij NMBS riep de socialistische spoorbond op tot een 24 urenstaking vanaf maandag om 22.00 uur. “Er is risico op zwaar verstoord binnenlands en internationaal treinverkeer, en dat vanaf maandag 26 februari (vanaf 22 uur) tot dinsdag 27 februari (tot 22 uur)”, waarschuwt de NMBS.

Bij De Lijn lijkt het er echter op dat de hinder in het algemeen zou moeten meevallen, zei woordvoerster Astrid Hulhoven vrijdag. Maar in Antwerpen en Gent zou de dienstregeling mogelijk wel zwaarder verstoord kunnen zijn, voegt ze toe. Mogelijk rijdt 1 op 2 bussen niet. “Het is zeker goed om voordien te kijken op onze website of op sociale media hoe het met uw bus- of tramlijn gesteld is.”

Ook de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB waarschuwt voor mogelijk sterke hinder. Ze vraagt reizigers om de nodige voorzorgen te nemen en, indien nodig, alternatieve vervoermiddelen te zoeken.

Stedelijke dienstverlening

Wie wil weten of er hinder is in de stedelijke dienstverlening, kan de dag zelf contact opnemen met de stedelijke dienst of locatie om zeker te zijn dat die open is.

Antwerpenaars kunnen ook terecht op www.antwerpen.be voor meer info of bellen naar het stedelijk contactcenter op het nummer 03 221 13 33.

Ook aan de loketten van gemeentehuizen kan er hinder zijn.

Kinderopvang

Bij Kind en Gezin luidt het dat een aantal gemeentebesturen heeft laten weten dat hun buitenschoolse opvang en groepsopvang dinsdag gesloten zullen zijn. De organisatie gaat ervan uit dat ouders normaal gezien op tijd zijn ingelicht, zodat ze zich kunnen organiseren.

De koepel van het katholiek onderwijs zegt nog geen signalen te hebben gekregen van ernstige hinder. In de meeste katholieke scholen zouden de lessen dus vrij normaal moeten verlopen.

Het gemeenschapsonderwijs (GO!) heeft geen zicht op de te verwachten hinder. Die zal pas dinsdag duidelijk worden.

Afval

De dienst stadsreiniging van de stad Antwerpen probeert de dienstverlening inzake afvalophaling te verzekeren. De stad vraagt haar inwoners om recycleerbare fracties (papier en karton en pmd) indien mogelijk een week langer binnen te houden of opnieuw binnen te nemen als deze niet zijn opgehaald. In de mate van het mogelijke wordt het buitengezette GFT- en restafval selectief opgehaald, hierdoor kan de afvalophaling iets langer duren.

Alle containerparken in Antwerpen zijn gesloten op dinsdag 27 februari.

Andere diensten

Ook in de gevangenissen of in de havens kan men de gevolgen van de staking voelen. Bij bpost verwacht men voorlopig niet al te veel hinder. De krant zou in de bus moeten vallen en ook de postbedeling zou geen al te grote hinder moeten ondervinden, luidt het daar.

Nu in het nieuws