Protest in Antwerpen tegen privéarbitrage bij handelsakkoorden

Print
Antwerpen -

In Antwerpen heeft een groep mensen geprotesteerd tegen onder meer ISDS, een systeem van arbitrage tussen bedrijven en overheden. Ze kanten zich ook tegen de ratificatie van het CETA-handelsverdrag, waarbij ze ook uitkijken naar een Europese rechtzaak over het arbitrageaspect.

De burgers halen het voorbeeld van terminaloperator DP World aan, dat een arbitrageprocedure heeft gestart tegen de Belgische staat over een geschil in de Antwerpse haven. “Via ISDS (Investor to State Dispute Settlement) kan een privaat bedrijf overheden dagvaarden zonder recht op verdediging van de rechtstaat en zonder openbare zitting. Een in wezen lokaal geschil in Antwerpen, moet nu in Washington worden beslecht”, klinkt het bij de burgerinitiatiefnemers van TTIP- en CETA-vrije gemeenten.

Ze krijgen de steun van jurist en voormalig VN-rapporteur Olivier De Schutter, die meent dat internationale arbitragetribunalen dateren uit een tijd van onbetrouwbare rechtbanken. “Het resultaat is echter dat er een mechanisme is gecreëerd waarin transparantie en voorspelbaarheid ontbreken en die een remmende werking heeft op democratisch gekozen beleidsmaatregelen ter bescherming van gezondheid en milieu. Dit is onacceptabel”, klinkt het. “In de plaats zouden we nationale rechtbanken het vertrouwen moeten schenken en buitenlandse investeerders dezelfde rechtsbescherming moeten geven als gewone investeerders zonder ze te voorzien van buitengewone en speciale privileges.”

In aanwezigheid van onder meer politici van Groen en sp.a werd geopperd dat de vraag zal worden herhaald om “in naam van 16.355 burgers” de ratificatie van het handelsverdrag CETA te stoppen. “Ten minste voor het oordeel van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg, waar de Belgische regering een zaak over ISDS aanhangig maakte en niet zonder een volksraadpleging.”

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio