Maximumstraf van 30 jaar geëist tegen dokter Gyselbrecht in zaak-Kasteelmoord

Maximumstraf van 30 jaar geëist tegen dokter Gyselbrecht in zaak-Kasteelmoord

Print

Op het proces van de Kasteelmoord heeft het openbaar ministerie de strafmaat voor de vier beklaagden gevorderd. Dokter Gyselbrecht riskeert nu 30 jaar cel. Pierre Serry riskeert 26 jaar cel en Evert De Clercq dreigt 28 jaar achter de tralies te vliegen en Roy Larmit riskeert 24 jaar cel. De verdediging van dokter Gyselbrecht stak fel van leer. “Sorry, maar uw rechtbank is niet bevoegd”, klonk het.

Vrijdag heeft het Openbaar Ministerie de strafmaat tegen de beklaagden gevorderd. Alle vier staan ze terecht voor de moord op Stijn Saelens. Het parket vraagt nog bijkomende maatregelen, met name de terbeschikkingstelling van alle beklaagden gedurende 15 jaar.

Dokter Gyselbrecht (67) riskeert de maximumstraf: 30 jaar cel. Hij wordt beschouwd als de opdrachtgever van de moord op zijn schoonzoon. Hij wilde hem uit de weg ruimen, omdat hij bang was dat Saelens met Elisabeth en de kleinkinderen naar Australië zou vertrekken. Het openbaar ministerie kende geen genade voor de dokter uit Wingene. “Pure liquidatie”, klonk het nog. “De maatschappij moet maximaal beschermd worden”.

“Wij zien geen andere verzachtende omstandigheid dan de afwezigheid van vorige criminele veroordelingen”, zei procureur Maddens nog.

“Alle pathetische verhalen zijn geknakt door de verklaringen van Pierre Serry. Ze zijn niet meer dan een rookgordijn om de waarheid te verdoezelen. Stijn Saelens moest voorgoed van de aardbol verdwijnen”, klonk het eerder op de dag. “De opdracht om Stijn Saelens te doden dateert van juni of juli 2011 en had ook een heel duidelijke opzet: Stijn om het leven brengen”, aldus nog procureur Céline D’havé. “Dat in tegenstelling tot wat de burgerlijke partijen en André Gyselbrecht zelf beweren.”

Indien de dokter voor assisen was verschenen, had hij levenslang geriskeerd.

Pierre Serry (67), de beroepscrimineel uit Aalter, riskeert 26 jaar. Hij was volgens de aanklagers de “tussenpersoon tussen de gewone wereld en de onderwereld”. Gyselbrecht vroeg hem om moordenaars te zoeken die Saelens uit de weg konden ruimen. Serry heeft steeds volgehouden dat hij onder druk werd gezet door zijn huisdokter, iets wat de procureur erkende en meenam als verzachtende omstandigheid. Het lichaam van Saelens werd vlakbij zijn chalet in Maria-Aalter gevonden.

Evert de Clercq (54) riskeert 28 jaar cel. De Zeeuws man ronselde, de intussen overleden huurmoordenaar, Antonius ‘Ronnie’ Van Bommel. Hij deed dit in opdracht van Serry. Naast zijn activiteiten als criminele tussenpersoon baatte hij ook een growshop uit. “Zijn rol was bepalend voor de moord op Stijn Saelens”, zei de procureur vrijdag. Hij was volgens het ‘de missing link’. Als verzachtende omstandigheid telt alleen de afwezigheid van voorgaanden. Hij heeft huurmoordenaars gezocht en daaraan mooi geld verdiend. Hij werkte niet mee aan het onderzoek en heeft geen schuldinzicht.

Tot slot riskeert Roy Larmit (40), de neef van de huurmoordenaar Van Bommel, 24 jaar gevangenisstraf. Hij was aanwezig bij de moord in Wingene, maar volgens zijn verklaring zou Van Bommel geschoten hebben. Hij wist naar eigen zeggen op voorhand niet wat zijn oom van plan was. Het openbaar ministerie gelooft dat laatste niet. Het parket zei in haar pleidooi dat ze zelf niet zeker zijn wie geschoten heeft. “Er waren drie personen aan het kasteel: Ronnie van Bommel, Roy Larmit en Stijn Saelens. Zowel Saelens als Van Bommel zijn dood. We weten dus niet wie geschoten heeft op Saelens. Wie zegt dat het Larmit niet was?” Als verzachtende omstandigheid: hij is als eerste beginnen praten. Hij kwam echter al eerder in aanraking met gerecht, wegens een wietplantage. Ook zat hij al eens 14 dagen in de cel, vanwege een gestolen fiets.

Verdediging van Dokter Gyselbrecht: “Sorry maar uw rechtbank is niet bevoegd”

De verdediging van André Gyselbrecht is van oordeel dat de correctionele rechtbank voor moord hoogstens 20 jaar cel kan opleggen. Meester Filip D’Hont verwees in zijn pleidooi uitgebreid naar het recente arrest van het Grondwettelijk Hof.

Het Grondwettelijk Hof oordeelde onder andere dat de correctionalisering van moordzaken niet voor duidelijk gunstigere straffen zorgde. Toch vraagt het OM voor André Gyselbrecht 30 jaar cel en 15 jaar TBS. De regering heeft ondertussen al aan het Grondwettelijk Hof om verduidelijking gevraagd over de bevoegdheid van de rechtbank en over de maximumstrafmaat.

“De theorie van het verleden is dat u niet meer kan geven dan de straf na toepassing van verzachtende omstandigheden op het hof van assisen. Dat is een giftige redenering”, aldus meester Filip D’Hont. Volgens de advocaat van André Gyselbrecht moet gewoon gekeken worden welke straf zijn cliënt op het moment van de feiten voor de correctionele rechtbank kon krijgen. “Dat was 20 jaar correctionele gevangenisstraf. Vandaag is het terug 20 jaar correctionele gevangenisstraf stel ik vast. Ik snap niet hoe je de vordering van 30 jaar gerijmd krijgt met alle vereisten.”

Meester D’Hont merkte op dat de wet nooit in het nadeel van de beklaagde mag geïnterpreteerd worden. “Ik krijg minder garanties in deze procedure. Bovendien vraagt men een straf die ik nooit had kunnen kennen op het moment van de feiten en die eigenlijk vandaag niet meer bestaat. 20 jaar is echt het maximum, of we hebben echt een ernstig probleem.”

Ook enkele andere procedurele aspecten kwamen aan bod in het pleidooi. Vooral de rol van een Nederlandse informant kan volgens meester D’Hont niet door de beugel. Zijn verklaringen over Evert de Clercq zitten niet in het dossier, maar werden wel gebruikt tijdens verhoren van andere verdachten. “Een informant mag niet op die manier ingezet worden, want je verschalkt het zwijgrecht van de verdachte.”

De advocaat van André Gyselbrecht vindt het problematisch dat het OM, de onderzoeksrechter en de politie van de informant afwisten. “Waarom wordt dat verborgen? En wat weten we dan nog allemaal niet? Ik heb het daar bijzonder moeilijk mee. We spelen het spel toch allemaal volgens dezelfde regels?” Meester D’Hont sloot af door te zeggen dat de rechtbank die kwestie zal moeten bekijken als het oordeelt over de ontvankelijkheid van de strafvordering.

Zaken ontdekt die niet kloppen

Johan Platteau zei in zijn pleidooi dat hij op enkele zaken in het onderzoek is gevallen die volgens hem niet kloppen.“Het is een garantie dat u wenst te bekomen dat er door een eerlijk en rechtvaardig vonnis rust komt.” De advocaat vindt wel dat de rechters dan over alle informatie moeten kunnen beschikken. “Maar ik ben gebotst op een aantal zaken die niet kloppen. Het gaat niet over een procedurestuk in de verkeerde taal. Ondanks dit enorme dossier is het cruciale niet aan bod gekomen.”

Platteau toonde een fragment uit een les van een Amerikaanse filosoof. De professor legde zijn studenten een dilemma voor, waarbij een treinbestuurder door defecte remmen vijf arbeiders dreigde dood te rijden. De bestuurder kon echter de keuze maken om van spoor te veranderen en zo slechts één slachtoffer te maken. “Ik vind dat stukje belangrijk. Het bewust doden van een medemens kan mogelijk gerechtvaardigd zijn. Het verdient niet noodzakelijk de stempel van moordenaar en een ontzettend lange gevangenisstraf.”

Platteau merkte op dat de bestuurder ook in vieze papieren zou kunnen terechtkomen, als het OM niet zou willen onderzoeken of de remmen van de trein inderdaad niet werkten. “Hoe kan je als rechter oordelen als er nog een cruciale discussie bestaat? De overtuiging van André Gyselbrecht was en is: zijn dochter laten vertrekken naar Australië was waanzin en Stijn Saelens was een gevaar voor zijn dochter en zijn kleinkinderen.”

Het kindermeisje van het gezin ging minder dan twee weken voor de feiten in ziekteverlof. “Ik ben overspannen omdat ik zeer moeilijk kan omgaan met het gegeven dat Stijn Saelens zijn dochter een tongzoen heeft gegeven”, verklaarde de vrouw onmiddellijk na de feiten. Ze omschreef Saelens als manipulatief en streng. Zijn opvoedingsmethodes vond ze gevaarlijk. “De kinderen deden raar. Ze sloegen elkaar en riepen en tierden. Als ik hen erop wijs, zeggen ze dat papa dat ook doet en dat het mag.”

Het viel meester Platteau op dat het kindermeisje twee weken later plots werd opgepakt als verdachte. “Ze krijgt de stempel van moordverdachte. In het begin kon ze geen goed woord over Stijn zeggen, maar met dat etiket krijg je een light versie.” De advocaat van Gyselbrecht wilde de vrouw oproepen als getuige, maar de rechtbank ging daar nooit op in.

Ook over wat er gebeurd is met de poetsvrouw, stelde Platteau zich vragen. “De vrouw was de dag voor de feiten aanwezig in het kasteel. De kinderen waren er toen ook, want er was een schoolstaking. Op haar verhoor legde de vrouw de volgende verklaring af: ‘Als ik daar ga poetsen, zet ik voor mezelf een paardenbril op. Ik kon me niet verzoenen met de manier waarop Stijn omging met de kinderen. De ene keer strafte hij hen als dat niet nodig was, de andere keer strafte hij net niet als dat wél nodig was. Ikzelf was precies lucht voor hem. De kinderen waren chaotisch en riepen veel’.”

“En wat gebeurt er met die poetsvrouw?”, vroeg Platteau zich af. “Op 6 juli 2012 wordt bij haar een huiszoeking uitgevoerd, en ze wordt ondervraagd als verdachte. Ik vind dat raar”, aldus nog Platteau.

“Bij een latere ondervraging, laat de poetsvrouw ook nog weten dat Stijn rare uitspraken deed, over het heelal, over stenen. Hij zei dat het leven in Australië beter was. Hij was altijd spiritueel bezig, ze werd er naar eigen zeggen ongemakkelijk van.”

Over André Gyselbrecht zei Platteau nog dat de vrouw hem een vriendelijke man vond, maar hem niet goed kende.

• WIE IS WIE? EN WAAROM ZULKE STRENGE STRAFFEN? •

Dokter Gyselbrecht: “Enkel mijn kleinkinderen willen beschermen”

De procureurs hadden vrijdagvoormiddag weinig goeds te zeggen over de “pathetische verhalen” van dokter André Gyselbrecht. Volgens procureur Fien Maddens bleef de dokter uit Ruiselede mist spuien door te wijzen naar de rol van de familie Saelens.

Tijdens het requisitoir werden lange passages uit een verhoor van mei 2014 getoond. Gyselbrecht was op dat moment al enkele maanden vrij onder voorwaarden. “Hij neemt de regie duidelijk in handen en werpt zich op als redder van zijn kleinkinderen. Die hun toestand is sinds de feiten zogezegd opvallend verbeterd.” Tijdens het verhoor kwam zijn advocaat Johan Platteau regelmatig tussenbeide.

In hetzelfde verhoor haalt Gyselbrecht ook nog eens uit naar de ouders van Stijn Saelens. “Er is een hoge piet in dat incestdossier tussengekomen, ze zitten er in Brugge wreed mee in hun maag”, klonk het toen. Ook bij zijn nieuwe aanhouding in 2015 herhaalde hij zijn mantra. “Ik heb enkel mijn kleinkinderen willen beschermen in een acute noodsituatie. Het is klassenjustitie en het geld van de Saelensen regeert.”

Het OM is van oordeel dat André Gyselbrecht op de zitting niet anders kon dan bekennen. “Alle pathetische verhalen zijn geknakt door de verklaringen van Pierre Serry. Ze zijn niet meer dan een rookgordijn om de waarheid te verdoezelen. Stijn Saelens moest voorgoed van de aardbol verdwijnen.”

Bij de aankondiging van de straf stelde de procureur dat Gyselbracht een man met twee gezichten is. Eén van die gezichten is dat van de wijze dorpsdokter, het andere dat van een manipulatief persoon die zich graag in een slachtofferrol wentelt.

De procureur merkte op dat dokter Gyselbrecht goed stond aangeschreven bij zijn vrouw, zijn kinderen en zijn patiënten. “Club Brugge en zijn duiven waren zijn twee grote hobby’s. Misschien was het pijnlijk voor hem dat zijn supporters hier met een bus van Cercle stonden.” De andere kant van de dokter is volgens Fien Maddens heel wat minder flatterend. “Zijn schoonfamilie noemt hem heel autoritair, hij moet altijd gelijk krijgen. Zijn eigen schoonmoeder heeft zelfs al eens klacht neergelegd voor belaging.” Ook een banale ruzie met een vriendin van Elisabeth kwam aan bod. “Als ze nog een keer zegt dat mijn dochter een leugenaar is, dan maak ik haar kapot”, zou Gyselbrecht toen gezegd hebben.

André Gyselbrecht weigerde mee te werken met het onderzoek door gerechtspsychiater Hans Hellebuyck, maar de verdediging stelde zelf wel een psychiater aan. Die beschreef hem als een man met een groot ego, die vooral bezig is met zijn imago. “Hij zou Elisabeth als zijn erfgename zien in de dokterspraktijk. Ik denk dat dokter Dillen daar het motief voor de moord omschrijft”, aldus Fien Maddens.

Volgens een therapeut van Gyselbrecht voelde hij zich machteloos in de maanden voor de feiten. “Maar is het niet André Gyselbrecht zelf die Pierre Serry op een kwetsbaar, emotioneel moment heeft benaderd? Hij heeft ook helemaal geen spijt. Zijn houding na de feiten is even berekend als ervoor. Hij bespeelt zijn familie, de inwoners van Ruiselede, de pers en de onderzoekers. Hij hangt het slachtoffer uit.”

Pierre Serry: “Stijn moest niet alleen gedood worden, hij moest opgeruimd worden”

“Hij is de tussenpersoon, de overgang tussen de normale wereld en de onderwereld. En meneer Serry heeft die rol als tussenpersoon met verve gespeeld”, klonk het vrijdag.

Bovendien hield Serry lang de lippen stijf op elkaar, waardoor hij André Gyselbrecht de hand boven het hoofd hield. “Maar het heeft hem niks opgeleverd. De bewijzen tegen hem zijn torenhoog, dat was al zo van in het begin.” Pierre Serry regelde uiteindelijk via Evert de Clercq de uitvoerders van de moord, maar was ook bij de praktische voorbereiding betrokken. Zo kocht hij in Oostende twee sim-kaarten om telefonisch contact te houden met ‘Ronnie’ van Bommel. “Hij heeft ze de weg naar het kasteel en naar zijn chalet getoond. Het lichaam lag verborgen in een put in zijn bos.” In die periode bleef ook André Gyselbrecht de voorbereidingen opvolgen. “Uw goede vriend meneer Gyselbrecht heeft misbruik van uw kwetsbare positie gemaakt, toen uw vader op sterven lag”, aldus Céline D’havé.

Aan de hand van enkele videoverhoren probeerde het openbaar ministerie aan te tonen dat Gyselbrecht Serry onder druk bleef zetten. “Die mens kwam bij mij twee of drie keer per week aan de deur. Hij bleef me ook bellen”, vertelde Serry. Op 26 september 2016 ging de tussenpersoon toch door de knieën. “Dat is de dag waarop meneer Serry de piste van het pak rammel verlaat en bekent dat Gyselbrecht de opdracht heeft gegeven om zijn schoonzoon te doden. Al die tijd had hij de sleutel in handen. En toch zou je zelfs een beetje sympathie voor hem kunnen krijgen, dat is het straffe”, aldus de procureur.

“Stijn moest niet alleen gedood worden, hij moest opgeruimd worden, hij moest weg zijn en zeker niet vertrekken met de kleinkinders (sic)”, verklaarde Serry over de precieze opdracht. “Het is de bedoeling van Evert geweest van hem mee te nemen naar Nederland, ik weet niet wat er daar moest gebeuren.” Na die bekentenissen werd Serry volgens het OM opnieuw onder druk gezet door de familie Gyselbrecht. “Via de aalmoezenier in de gevangenis wordt hij benaderd. Peter Gyselbrecht die kort in voorhechtenis zit in een ander dossier, vraagt hem om zijn verklaringen in te trekken.” Volgens Serry had zijn toenmalige advocaat Hans Rieder hem verplicht om zo lang te zwijgen. Pas met meester Kris Vincke als raadsman begon hij mee te werken met het onderzoek.

Ten slotte stond Céline D’havé nog stil bij het geld dat betaald werd voor de huurmoord. Volgens Serry was met Evert de Clercq een bedrag van 150.000 euro afgesproken. Serry gaf 17.000 euro in twee schijven integraal door aan van Bommel. “Ik denk dat hij wel weet hoe het met de rest van het geld zit, maar dat hij het niet kan of wil vertellen. Misschien heeft hij vrees voor nieuwe intimidaties van de familie Gyselbrecht.” Serry suggereerde wel nog dat Evert de Clercq wellicht rechtstreeks contact heeft gezocht met André Gyselbrecht.

Evert De Clerq: “Zijn rol was bepalend”

De 54-jarige Zeeuw, is volgens het OM de ‘missing link’ tussen Pierre Serry en Antonius van Bommel en Roy Larmit. “Zijn rol was bepalend voor de moord op Stijn Saelens”, aldus de procureur. Evert de Clercq zou een rol hebben gespeeld bij het ronselen van de intussen overleden huurmoordenaar Antonius van Bommel. Deze laatste werd op de dag van de feiten door zijn neef Franciscus Larmit naar het kasteel in Wingene gebracht.

“Zowel Larmit als Serry duiden de Clercq aan als de man die van Bommel in het verhaal bracht”, zo luidde het. “De Clercq beloofde aan Serry dat er niets van de feiten zou uitkomen.” De Clercq werd voor het eerst gearresteerd op 9 september 2013 in zijn woonplaats IJzendijke. Na zijn overlevering bleek zijn DNA echter niet overeen te stemmen met het spoor dat later aan Larmit gelinkt werd. Het parket wilde in januari 2015 de Clercq buiten vervolging laten stellen maar de raadkamer besliste dat het onderzoek toch voortgezet moest worden. Enkele maanden later belandde de Zeeuw opnieuw in de cel door bezwarende verklaringen van Larmit tijdens een verhoor in juni 2015.

Als hij tijdens een verhoor geconfronteerd wordt met de -gedeeltelijke- bekentenissen van Serry, die hem belasten in de zaak, antwoordt de Clercq dat het gaat om “larie en apekoek” (sic).

“Ook na de feiten zijn er nog contacten met de Clercq”, aldus Maddens, “Zo is van Bommel naar de growshop van de Clercq gereden. Wij vermoeden dat hij toen verslag kwam uitbrengen”.

Op 4 februari 2016 zegt Larmit tijdens een verhoor dat hij ook nog eens is langsgegaan bij de Clercq in IJzendijke om daar 10.000 euro te ontvangen. De Clercq ontkent dat, maar Larmit kan een precieze plaatsbeschrijving geven van de growshop. “De rol van de Clercq is dus bepalend voor de moord op Stijn Saelens. Hij kan wel blijven ontkennen, maar veel zal dat niet opleveren”, aldus Maddens.

Roy Larmit: “Geen nietsvermoedende chauffeur”

De Tilburger blijft beweren dat hij niet wist waarom hij zijn oom naar Wingene moest voeren. “Maar uit het onderzoek is gebleken dat zijn rol bijzonder groot is.”

In de zoektocht naar de tweede uitvoerder werd de hele entourage van ‘Ronnie’ van Bommel doorgelicht. Ook zijn neefje werd opgeroepen door de Nederlandse politie. “Meneer Larmit wou niet meewerken aan een verhoor. Elke medewerking van zijn kant ontbrak. Hij wou ook geen DNA afstaan.” Het DNA van Larmit werd teruggevonden op een flesje water in de chalet van Pierre Serry.

Na zijn overlevering duurde het vier maanden vooraleer Larmit verklaringen wilde afleggen. “Hij kon het dossier grondig instuderen met zijn advocaten. Van in het begin trekken ze de kaart van lijkverberging.” Volgens Céline D’havé bleef zijn rol absoluut niet beperkt tot die van de nietsvermoedende chauffeur. “Voor ons is het pure moord. Uit het onderzoek is gebleken dat zijn rol bijzonder groot is. Hij zit voor, tijdens en na de feiten mee in het bad van de moord.”

Larmit verklaarde aan de speurders dat hij in oktober 2011 naar IJzendijke moest rijden. “Hij moet daar gaan zeggen dat zijn nonkel de afspraak gaat nakomen. Hij beweert dat hij niet wist wat dat wilde zeggen.” De naam van Evert de Clercq noemt hij opvallend genoeg niet. “Hij beweert dat hij hem niet kende, maar dat geloof ik absoluut niet. We hebben het gisteren al gehad over die schietpartij waar hij in genoemd werd”, aldus de procureur.

Het OM rekende uit dat Larmit tijdens zijn ritten naar Aalter in totaal 2.234 kilometer aflegde. “En al die tijd vraagt hij niet waarom hij naar dat rondpunt moet gaan? Of waarom hij daar weer twee uur moet wachten?” Pas op 31 januari 2012 reed hij naar eigen zeggen voor het eerst naar de chalet van Serry. “Zijn houding tijdens het verhoor zegt veel. Het is duidelijk dat meneer Larmit liegt als hij zegt dat hij altijd aan het rondpunt is blijven staan. We hebben daarnet al gezien dat Pierre Serry vertelt hoe hij de uitvoerders heeft voorgereden naar de chalet.”

Kort voor de moord merkte Elisabeth Gyselbrecht een verdacht voertuig op in de buurt van het kasteel. Onder hypnose werd een robotfoto van de chauffeur van het voertuig gemaakt. Volgens Céline D’havé lijkt de man op de robotfoto sprekend op Larmit.

Bewogen dagen

Het waren bewogen dagen op het proces van de Kasteelmoord. Woensdag zei Elisabeth Gyselbrecht haar vader “vergiffenis” te willen schenken. “Omdat ik weet dat wat hij gedaan heeft, niet uit ­eigenbelang was. Maar omdat hij zijn kleinkinderen wilde ­beschermen.”

Donderdag haalde het OM vernietigend uit naar Dokter Gyselbrecht. “Hij heeft ons vijf jaar lang een rad voor de ogen gedraaid om uiteindelijk een bekentenis af te leggen op de zitting van 2 mei 2017”, zo legde procureur Fien Maddens uit. “Hij heeft gelogen, mensen gebruikt, de schuld bij een ander gelegd.” De focus van het requisitoir was het web van leugens dat de dokter geweven had.

Nu in het nieuws