VAD blijft hameren op minimumleeftijd in strijd tegen alcohol

Foto: Photo News

VAD blijft hameren op minimumleeftijd in strijd tegen alcohol

Print
Brussel -

Het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) betreurt dat het optrekken van de minimumleeftijd voor alcohol niet als prioritaire maatregel is opgenomen in een pakket met twintig beleidsaanbevelingen. Het optrekken van de beginleeftijd wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie als één van de ‘best practices’ bestempeld, reageert Marijs Geirnaert, directeur VAD. Momenteel zijn in de EU nog vijf landen waar de leeftijdsgrens lager ligt dan 18 jaar: België, Duitsland, Luxemburg, Oostenrijk en Denemarken.

De leeftijdsgrens verder optrekken? ‘Geen prioriteit’, stellen onderzoekers die de Belgische alcoholwetgeving evalueerden woensdag in De Morgen. Ze pleiten voor een geïntegreerd beleid met onder meer hogere prijzen.

“Er bestaat geen enkele geïsoleerde maatregel die alcoholgebruik kan terugdringen. Om deze doelstelling te bereiken is er een alcoholplan nodig waarin verschillende maatregelen worden genomen die elkaar versterken”, zegt Marijs Geirnaert. Het gaat dan onder meer over een prijsbeleid waarin de prijs van alcohol aanzienlijk wordt verhoogd, beperking van reclame, beperking van het aanbod en het aantal verkooppunten (niet in nachtwinkels na 22 uur), het optrekken van de wettelijke leeftijd, een ondersteunend preventief beleid en controle op de toepassing van de wetgeving.

Het optrekken van de beginleeftijd is belangrijk, benadrukt de VAD. Veel drinken op jonge leeftijd werkt alcoholmisbruik op latere leeftijd in de hand. Bovendien heeft alcohol een invloed op de hersenontwikkeling. “Een duidelijke en wettelijke beginleeftijd heeft een belangrijke preventieve waarde, omdat de overheid hiermee de risico’s van alcoholgebruik door jongeren benadrukt en bevestigt, wat kadert in de bescherming van de gezondheid van jongeren. Een leeftijd vanaf 18 jaar geeft ook aan ouders een belangrijke tool om grenzen te stellen. Een eenduidige leeftijdsgrens maakt de communicatie eenvoudiger: het is nu zeer onduidelijk welke producten vanaf 16 jaar kunnen worden gedronken (premixen of alcopops). Dit is nodeloos moeilijk voor jongeren, maar ook voor horeca en winkeliers die de wetgeving moeten toepassen”, aldus VAD.

MEEST RECENT