Te slechte luchtkwaliteit woensdag en donderdag: “Stook geen hout in uw kachel of haard”

Foto: RL, Ircel

Te slechte luchtkwaliteit woensdag en donderdag: “Stook geen hout in uw kachel of haard”

Print

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) roept de bevolking op om woensdag en donderdag geen hout te stoken in kachels of haarden, omwille van de slechte luchtkwaliteit. Woensdag en donderdag is er veel fijn stof in de lucht en de impact van houtverbranding op de luchtkwaliteit in een woonomgeving kan lokaal erg hoog oplopen, waarschuwt de VMM.

Bij de verbranding van hout komen er schadelijke stoffen vrij zoals fijn stof, dioxines en PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). Die stoffen zijn slecht voor de gezondheid.

“PAK zorgen voor DNA-schade en zijn daardoor kankerverwekkend. Zowel haarden als kachels dragen bij tot deze schadelijke uitstoot”, klinkt het bij de VMM. “Als mensen toch stoken, raden we aan om enkel droog en onbehandeld hout te gebruiken.”

De voorbije 24 uur is de gemiddelde fijnstofconcentratie in ons land hoger dan 50 µg/m³. 50 µg/m³ is de drempel die de drie gewesten hanteren voor het informeren van de bevolking.

Op deze kaart kan u bekijken hoeveel fijn stof er bij u in de lucht zit: www.irceline.be. Waar de kaart oranje en rood kleurt is er dus te veel fijn stof in de lucht.

Geen inspanningen

Ook de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel) waarschuwt voor hoge fijnstofconcentraties in de drie gewesten. Ongunstige meteorologische omstandigheden (lage windsnelheden in de onderste luchtlagen) maken dat de lokale uitstoot van luchtvervuiling slecht verdund wordt. Volgens Ircel wordt via continentale luchtstromingen ook vervuiling aangevoerd vanuit de buurlanden, die in belangrijke mate bijdraagt aan de hoge fijnstofconcentraties. Ook in de komende dagen zal via oostelijke luchtstromen nog continentale en vervuilde lucht aangevoerd worden, al zou de windsnelheid normaal gezien wel toenemen.

Mensen die gevoelig zijn voor luchtvervuiling doen best geen zware lichamelijke inspanningen. Door de kleine afmeting van de fijnstofdeeltjes kunnen ze gemakkelijk overal binnendringen, waardoor de concentraties binnenshuis niet significant lager zijn dan in de buitenlucht.

LEES OOK. Niet zonnepanelen, maar vervuilende houtkachels zijn onze grootste bron van hernieuwbare energie

MEEST RECENT