ACOD-Gevangenissen keuren voorstel-Geens unaniem goed

Foto: BELGA

ACOD-Gevangenissen keuren voorstel-Geens unaniem goed

Print

De afgevaardigden van de Nederlandstalige afdeling van socialistische vakbond ACOD voor het gevangenispersoneel hebben dinsdag het voorstel van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) unaniem goedgekeurd. Met het voorstel komt de minister tegemoet aan de al lang aanhoudende klachten van de vakbonden over de onderbezetting van het personeel in de gevangenissen.

Daarmee komt een einde aan een lange periode van (stakings)acties in de gevangenissen. “Het voorstel houdt onder meer in dat er een instroom gebeurt van 460 mensen gedurende de komende zes maanden”, zegt Robby De Kaey van ACOD-Gevangenissen. “Belangrijk is nog dat er een evaluatie wordt ingepland in september om te zien hoe op dat moment het effectief staat met het aantal voltijdse equivalenten.”

Daarnaast belooft de minister ook dat er vanaf 1 juni opnieuw bevorderingen mogelijk worden na een standstill op dat vlak gedurende de voorbije jaren. Ook baremieke bevorderingen worden weer mogelijk. Ook hierover zal een stand van zaken worden opgemaakt om de zes maanden. En er zijn, last but not least, ook beloftes gedaan om de onderbezetting bij het administratief en het verpleegkundig personeel op te vangen tegen 1 juli aanstaande.

De bonden had de voorbije weken ook aangedrongen op waarborgen van de minister van Begroting Sophie Wilmès (MR). “Ook op dat punt hebben we een positief antwoord gekregen”, zegt De Kaey.

De Franstalige afdelingen van ACOD bespreken het voorstel van de minister dinsdagnamiddag.

(belga)

MEEST RECENT