De Benoth Jerusalem school in de Breughelstraat in Antwerpen is een gesubsidieerde Vrije Israëlitische school voor secundair onderwijs. “Ook hier moeten de eindtermen worden gerespecteerd”, zegt minister Crevits.

De Benoth Jerusalem school in de Breughelstraat in Antwerpen is een gesubsidieerde Vrije Israëlitische school voor secundair onderwijs. “Ook hier moeten de eindtermen worden gerespecteerd”, zegt minister Crevits. © Victoriano Moreno

Richtlijnen verbieden leerkrachten te praten over seksualiteit en evolutieleer

Joodse meisjesschool verbiedt leerkrachten te praten over seksualiteit en evolutieleer: minister beveelt onderzoek

Beginnende leerkrachten aan de Joodse school Benoth Jerusalem in Antwerpen mogen met hun leerlingen niet praten over voortplanting of evolutieleer. Minister van Onderwijs Crevits beveelt een onderzoek wegens inbreuken op de eindtermen.

Wim Daeninck