De stille doder: wat te doen bij een CO-vergiftiging?

Foto: Photo News

De stille doder: wat te doen bij een CO-vergiftiging?

Print

In Gent is er ook zondag een dodelijk slachtoffer gevallen door CO-intoxicatie. Zaterdag kwam bij een gelijkaardig incident een 26-jarige vrouw om het leven. Een 69-jarige vrouw stierf nadat zich in het huis aan de Jozef Vervaenestraat fatale CO-concentraties opstapelden. De brandweer vraagt om rekening te houden met enkele tips, nu ook de komende dagen vriestemperaturen worden voorspeld. Lees hieronder wat je moet doen bij een CO-intoxicatie.

Het KMI waarschuwt wel vaker voor CO-vergiftiging, en vraagt zeer oplettend te zijn bij symptomen als hoofdpijn en braakneigingen.

Wat is het?

Koolstofmonoxide (CO) is een gas dat vrijkomt bij een onvolledige verbranding van alle brandbare materialen (bijvoorbeeld steenkool, gas, stookolie of hout). CO kan vrijkomen bij het gebruik van verwarmingstoestellen in slecht verluchte ruimtes, maar ook bij brand, bij industriële rookgassen, sigarettenrook of de uitlaatgassen van een auto. Het is een kleurloos, reukloos en smaakloos gas. Je kan het dus niet waarnemen zonder het juiste meettoestel.

Wie slachtoffer is geworden van een CO-intoxicatie kan duizelig, suf en vermoeid zijn. Ook hoofdpijn, misselijkheid en neiging tot braken kunnen een gevolg zijn van CO-intoxicatie. Het slachtoffer kan het bewustzijn verliezen, in coma raken en zelfs sterven. Bij een langdurige blootstelling aan een zeer lage concentratie CO komen de symtomen ook voor, maar minder uitgesproken.

Wat kan je doen om CO-vergiftiging te voorkomen?

 • Schaf uitsluitend veilige verwarmingstoestellen aan. Laat deze toestellen installeren en regelmatig onderhouden door een vakman. Gebruik geen extra verwarmingstoestellen (op basis van een vlam) met olie of gas zonder ze aan te sluiten op een schoorsteen
 • Zorg voor voldoende ventilatie in de woning
 • Zorg ervoor dat de schoorsteen goed werkt. Dit heeft te maken met de constructie zelf, de weersomstandigheden, de intensiteit waarmee de kachel brandt en de kwaliteit van de luchtafvoer
 • Bij aardgas heeft de vlam bij een normale verbranding een blauwe kleur. Er dreigt gevaar als de vlam groter is dan normaal of een geel-oranje kleur heeft
 • Een goed geplaatste en van een CE-keurmerk voorziene CO-detector kan je tijdig verwittigen bij een verhoogde CO-concentratie in je woning
 • Laat de motor van je wagen nooit draaien in een gesloten ruimte

Wat te doen bij CO-vergiftiging?

 • Controleer het bewustzijn en de ademhaling van het slachtoffer
 • Alarmeer 112
 • Een bewust slachtoffer met ademhalingsmoeilijkheden laat je een comfortabele positie aannemen (zitten, afzittend, staand). Vaak voelen slachtoffers zich het best als ze voorovergebogen zitten met de ellebogen op tafel
 • Zorg dat het slachtoffer vrij kan ademen. Indien nodig maak je knellende kledij wat losser
 • Als je het slachtoffer niet veilig kan benaderen, alarmeer onmiddellijk 112 en wacht in een veilige omgeving. Laat de redding in dat geval over aan de hulpdiensten.
 • Evacueer het slachtoffer enkel uit de giftige atmosfeer als je dat kan doen zonder jezelf in gevaar te brengen: - Open van buitenaf de ramen en deuren - Schakel indien mogelijk de vermoedelijke bron van CO uit - Een natte zakdoek voor je mond houden, beschermt je niet tegen de inademing van CO. Zelfs een gasmasker doet dat niet als het niet voorzien is van een speciale filter

.

Nu in het nieuws