Kris Peeters hekelt verlengde knip van de Leien, maar Koen Kennis reageert: “Hij zou beter moeten weten na Oosterweelpuinhoop die hij achter liet”

Foto: Robbie Depuydt

Kris Peeters hekelt verlengde knip van de Leien, maar Koen Kennis reageert: “Hij zou beter moeten weten na Oosterweelpuinhoop die hij achter liet”

Print
Antwerpen -

Federaal minister van Economie en kandidaat-burgemeester voor Antwerpen Kris Peeters (CD&V) dringt aan op weekend- en nachtwerk om de werkzaamheden aan de Leien zo snel mogelijk af te ronden. Hij wil ook met zijn collega’s overleggen over een mogelijk uitstel van betaling voor de RSZ- en BTW-bijdragen van de lokale handelaars. Philippe De Backer, lijsttrekker van Open Vld bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, vindt dan weer dat de lokale handelaren aanspraak moeten kunnen maken op de Vlaamse hinderpremie. Schepen van Mobiliteit en Middenstand Koen Kennis (N-VA) roept op om “het hoofd koel te houden”.

Kris Peeters hekelt verlengde knip van de Leien, maar Koen Kennis reageert: “Hij zou beter moeten weten na Oosterweelpuinhoop die hij achter liet”
Foto: Photo News

De ondergrondse werken aan het project Noorderlijn op de Antwerpse Leien lopen vertraging op en de aannemer zal een nieuwe planning moeten opmaken. Dat heeft de stad Antwerpen vrijdag bekendgemaakt. Omwille van de werken is er sinds juni 2017 een ‘knip’ in de Leien, ter hoogte van de Teniers- en Rooseveltplaats, waardoor daar geen noord-zuidverkeer mogelijk is op de drukke verkeersas.

“We zijn ervan overtuigd dat er alles aan moet gedaan worden om de werken aan de Leien te versnellen”, reageert Peeters. “Als dat extra weekend- en nachtwerk zou betekenen dringen we daar nu op aan, op voorwaarde dat de leefbaarheid voor de buurt niet in het gedrang komt. Het is daarnaast evident dat er wordt gewerkt aan het aangenaam inrichten van de omgeving van de werf en het zoveel als mogelijk beperken van rondslingerend materiaal. De grootste werf in Antwerpen moet op zijn minst een leefbare omgeving zijn voor Antwerpenaren en bezoekers van de stad.”

Regeling voor handelaars

De handelaars moeten daarnaast extra ondersteuning krijgen, vindt hij. “We moeten de handelaars uitstel geven van betaling van RSZ of btw-bijdragen tot na de werken. Nu kan een dergelijk uitstel occasioneel worden ingeroepen, maar ik wil met Unizo en de bevoegde ministers De Block en Van Overtveldt bekijken of dat niet systematischer kan gebeuren. We zouden tot een regeling kunnen komen waarbij handelaars automatisch uitstel krijgen van betaling als werken substantieel langer duren dan gepland.”

Kris Peeters hekelt verlengde knip van de Leien, maar Koen Kennis reageert: “Hij zou beter moeten weten na Oosterweelpuinhoop die hij achter liet”
Foto: Photo News

Ook Philippe De Backer, kandidaat-burgemeester voor Open Vld, vindt dat de lokale handelaren in Antwerpen gecompenseerd moeten worden en aanspraak moeten kunnen maken op de Vlaamse hinderpremie.

De Backer is verontwaardigd over het “gebrek aan duidelijke communicatie waarbij niemand de verantwoordelijkheid opneemt”, zegt hij. “Elf maanden vertraging oplopen en communiceren zonder dat je de oorzaak van die vertraging weergeeft, vind ik onaanvaardbaar. Vele Antwerpenaren ondervinden dagelijks enorm veel hinder van deze werken.”

De Backer, ook staatssecretaris voor Fraudebestrijding, vraagt dat de getroffen handelaren aanspraak kunnen maken op de Vlaamse hinderpremie van 2.000 euro. Dat kunnen ze nu niet, omdat de werken al waren begonnen voor de hinderpremie in juli in voege ging. Hij benadrukt dat zijn partij daar al sinds deze zomer om vraagt, maar volgens hem werkt N-VA-schepen Koen Kennis niet mee. “Handelaars mogen niet in de kou blijven staan en schepen Kennis moet nu zo snel mogelijk met een oplossing komen. Negen maanden terug was het argument het ontbreken van een reglement, waar blijft het?”

De Open Vld’er vraagt ook een taskforce onder leiding van N-VA-burgemeester Bart De Wever met aannemer, stadsbestuur, bewoners en lokale handelaars. Die moet de betrokkenen regelmatig een update geven over de werken.

Kris Peeters hekelt verlengde knip van de Leien, maar Koen Kennis reageert: “Hij zou beter moeten weten na Oosterweelpuinhoop die hij achter liet”
Koen Kennis Foto: JVDP

“Hoofd koel houden”

Schepen van Mobiliteit en Middenstand Koen Kennis (N-VA) roept iedereen op om het “hoofd koel te houden”. Kennis haalt uit naar Kris Peeters. “Hij zou beter moeten weten, bijvoorbeeld na de Oosterweelpuinhoop die wij hebben moeten opruimen”, zegt Kennis. Peeters was minister-president van Vlaanderen toen het Oosterweeldossier ontspoorde.

Kennis laat weten dat de vraag om meer weekend- en nachtwerk te doen al aan de aannemer is gesteld. “Maar dat moet ook wel leefbaar zijn voor de stad”, zegt hij. Met de handelaars wil hij naar eigen zeggen net als bij de start van het project samenzitten. “Maar eerst moeten we over volledige en correcte informatie beschikken”, aldus Kennis. Die info zou er in de loop van volgende week moeten zijn.

Verkeer Antwerpen: Actuele verkeersinformatie en reistijden op de Antwerpse Ring en aansluitende snelwegen.