Medisch onderzoek op school verandert: Crevits stuurt kinderen ook langs psycholoog

Print
Brussel -

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) steekt het medisch onderzoek op school in een nieuw jasje. Elke leerling zal voortaan nog maar vijf keer gecheckt worden, maar er komt meer aandacht voor het psychologische welbevinden, zo berichten Het Laatste Nieuws en De Morgen maandag.

Nu moeten leerlingen gedurende hun schoolcarrière nog zeven keer op medische controle, maar vanaf volgend schooljaar wordt dat teruggeschroefd tot vijf. De onderzoeken gebeuren dan in de eerste kleuterklas, in het eerste, vierde en zesde leerjaar en in het derde middelbaar.

Het onderzoek zelf gaat zich meer focussen op de mentale gezondheid van het kind. Er wordt nog steeds aandacht besteed aan groei, oog- en gehoortesten, de gezondheid van mond en tanden en vaccinaties, maar het onderzoek wordt ruimer. Zo zal er meer aandacht gaan naar het welbevinden, om jongeren te stimuleren oog te hebben voor de eigen gezondheid, de levensstijl en het welzijn.

“Leerlingen kunnen er vragen stellen rond psychisch welzijn, bijvoorbeeld over hun geaardheid of als ze zich zwaarmoedig voelen”, zegt Crevits. De kinderen en jongeren worden ook niet langer alleen bevraagd door artsen, maar ook door maatschappelijke werkers en psychologen.

Opdat het CLB een beter inzicht krijgt op de leefsituatie van een leerling, zullen alle ouders aangemoedigd worden om drie onderzoeken bij te wonen (eerste kleuterklas en eerste en zesde leerjaar). Nog nieuw is dat leerlingen die thuisonderwijs volgen voortaan ook verplicht moeten deelnemen aan de medische screening.

Aan de CLB’s wordt gevraagd om de contacten en vaccinaties plaats te laten vinden in de infrastructuur die het dichtste bij de school ligt. Dat kan de school zijn, maar ook in gebouwen van de CLB’s of de Huizen van het Kind.

Geheel aan bod

Stefan Grielens, directeur van de vrije CLB’s, vindt het logisch dat er tijdens zo’n onderzoek aandacht is voor het psychosociale welzijn van het kind. “Wij vinden dit dan ook positief. Maar we maken ons wel zorgen over wat er juist van ons wordt verwacht”, reageert hij.

De aanpak maakt deel uit van het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding. Leerlingenbegeleiding is niet langer alleen de ondersteuning bij een leerprobleem, of het helpen bij een studiekeuze. Het is een geheel aan maatregelen waarbij ook de gezondheid en het psychisch welbevinden van de leerling aan bod komen.

MEEST RECENT