Claim Perrigo kan Marc Coucke nekken: Amerikaanse overnemer eist 1,9 miljard

Claim Perrigo kan Marc Coucke nekken: Amerikaanse overnemer eist 1,9 miljard

Print

Marc Coucke riskeert zijn hele vermogen te verliezen door een schadeclaim van het Amerikaanse bedrijf Perrigo, dat eind 2014 zijn Omega Pharma kocht. Volgens Perrigo had Coucke zijn bedrijf met boekhoudkundige trucs opgewaardeerd.

Marc Coucke had Anderlecht nog niet helemaal gekocht, of er viel een nare verrassing in zijn brievenbus. Perrigo, het bedrijf dat Omega Pharma van hem overkocht, eist niet 250 miljoen euro zoals eerder werd gesuggereerd, maar 1,9 miljard. Eenvoudig gezegd eist Perrigo drie kwart van de aandelenprijs terug die het betaalde voor Omega Pharma.

Bij de verkoop van Omega Pharma werd 10 procent van de aankoopprijs geblokkeerd op een aparte rekening als buffer voor het opvangen van mogelijke betwistingen. In dat potje zit 248 miljoen. Normaal had Perrigo dat potje al moeten vrijgeven, maar de Amerikanen kondigden in 2016 al aan dat ze een claim zouden indienen tegen Marc Coucke en het financieel fonds Waterland Private Equity. Perrigo zei ook dat het om een arbitrageprocedure zou gaan. Dat is een soort bedrijvenrechtbank waartegen geen beroep mogelijk is. Het is alles of niets.

In de definitieve claim die Perrigo onlangs heeft ingediend, blijkt dat de Amerikanen zeer hoog inzetten. In een lijvig document proberen ze hard te maken dat Coucke en ­Waterland zich schuldig hebben gemaakt aan fraude. Daardoor kunnen ze proberen op veel meer aanspraak te maken dan de 10 procent van de aandelenprijs die op de geblokkeerde rekening stond. Perrigo heeft er alles aan gedaan om de omvang van de beweerde fraude zo hoog mogelijk in te schatten.

Volgens meerdere bronnen hebben de Amerikanen kosten noch moeite gespaard en staan in het document vele getuigenissen en e-mails die het frau­duleus opzet hard moeten maken. Een van de claims is dat Coucke onverkochte voorraden als verworven omzet boekte, een praktijk die meerdere jaren werd volgehouden. Er zijn ook mails opgedoken bij Omega waaruit bleek dat het marsorder was om de winst zo hoog mogelijk te laten eindigen en te stoppen met facturen te betalen. Een van die mails brengt mogelijk Waterland in verlegenheid.

Claim Perrigo kan Marc Coucke nekken: Amerikaanse overnemer eist 1,9 miljard
Foto: Photo News

Achterliggend woedt een andere oorlog: Perrigo is zelf opgejaagd wild. Vandaar dat velen zeggen dat de megaclaim van Perrigo tegen Coucke en Waterland niets anders is dan de vlucht vooruit. Maar wel een vlucht vooruit die volgens kenners zeer goed in elkaar zit en opgesteld werd aan de hand van een forensisch team fraudespeurders.

Molensteen

Marc Coucke heeft op zijn beurt een claim ingediend tegen Perrigo. Hij zegt dat de farmagroep niet te goeder trouw handelde bij de overname van Omega Pharma. Waterland, dat mee Omega Pharma verkocht, formuleert geen tegenclaim.

Pas in 2021 valt in deze zaak een uitspraak te verwachten. Dat wil zeggen dat Coucke nog enkele jaren een molensteen meesleept. De impact op zijn vermogen kan aanzienlijk zijn. De 1,25 miljard die hij in 2015 ontving, is door de koersval van Perrigo gezakt tot 1,08 miljard of ongeveer evenveel als het deel van de claim dat Coucke bij volledige veroordeling zou moeten betalen.