Provincie schorst RUP Laporta

Freddy Callaerts en Willem Hermans hopen dat het RUP rond de herbestemming van een industriële zone helemaal wordt herzien. De gemeente Lier denkt niet dat het zo’n vaart zal lopen. Foto: cvr

Provincie schorst RUP Laporta

Deputatie vraagt duidelijkere definiëring aangaande ‘uitdovende detailhandel’

Lier -

De deputatie van de provincie Antwerpen heeft de definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Laporta-Caroly geschorst.

Het RUP betreft een gebied tussen de Ring en de Antwerpsesteenweg. Het herbestemt twee gebieden voor industrie naar woongebied, wil in dit binnengebied private ontwikkeling stimuleren en voorziet ook ...

Meest gelezen GVA+

Sport

DOEN!