Philippe De Backer verontwaardigd over vertraging Noorderlijn: “Voer nu een Antwerpse hinderpremie in”

Foto: BELGA

Philippe De Backer verontwaardigd over vertraging Noorderlijn: “Voer nu een Antwerpse hinderpremie in”

Print
Antwerpen -

Lijsttrekker van Open Vld Antwerpen Philippe De Backer is verontwaardigd over de vertraging die de werken van de Noorderlijn oplopen. De Backer stipt aan dat hij begrip opbrengt als werken vertraging oplopen in geval van overmacht of weerverlet. Hier is dat echter niet het geval, zegt hij.

De Backer: “Een degelijke planning van zo’n ingrijpende werken lijkt mij toch een essentieel onderdeel. Elf maanden vertraging oplopen en communiceren zonder dat je de oorzaak van die vertraging weergeeft, vind ik onaanvaardbaar. Vele Antwerpenaren ondervinden dagelijks enorm veel hinder van deze werken. Dat is een noodzakelijk kwaad dat maar beter zo kort mogelijk aanhoudt.”

De Open Vld-lijsttrekker stelt zich dan ook enkele vragen. In de eerste plaats wil hij volledige transparantie en duidelijkheid over de opgelopen vertraging. “De verantwoordelijke van deze vertraging moet zijn verantwoordelijkheid terdege opnemen en de mensen duidelijkheid verschaffen. Bovendien zou ik ook graag vernemen welke financiële en operationele gevolgen aan deze vertraging verbonden zijn.”

“Ik breek ook een lans voor de handelaars die het al zeer moeilijk hebben op dit moment. Welke consequenties heeft deze vertraging voor hen en hoe zullen zij gecompenseerd worden. Ik herinner het stadsbestuur graag aan mijn voorstel om zelf een kader voor een Antwerpse hinderpremie te ontwerpen voor de getroffen handelaars. Bij mijn weten is dat er nog steeds niet. Deze vertraging dreigt de mobiliteitsknoop in Antwerpen opnieuw te verlengen. Een dag na de eerste spadesteek voor Oosterweel is dit opnieuw een grote stap achteruit.”

Taskforce

De Backer hoopt hierop snel een antwoord te ontvangen van de bevoegde schepen, Vlaamse instanties en de aannemer van de Noorderlijn. Hij hoopt dat er nog sneller oplossingen geboden worden om de mobiliteitsknoop te ontwarren in het belang van de Antwerpenaar en de lokale economie.

Zelf stelt hij voor om een taskforce op te richten onder leiding van de burgemeester. Die zou op regelmatige tijdstippen moeten samenkomen en bestaan uit de aannemer, het stadsbestuur, bewoners en lokale handelaars. Zo krijgen alle betrokkenen op regelmatige basis een update van de stand van zaken en kan er snel worden ingegrepen bij problemen.

Buiten Philippe De Backer heeft nog niemand van de opdrachtgevers van de Noorderlijn, de stad, De Lijn, het Agentschap Wegen en Verkeer en de Vlaamse overheid, gereageerd op de vertraging van de werken.

DE TEST