© Photo News

Maakt Abdeslam echt kans om straf te ontlopen? En wat is die procedurefout precies?

Gaat Salah Abdeslam vrijuit op het proces rond de schietpartij in de Driesstraat in Vorst? Als het van Sven Mary afhangt wel. De strafpleiter haalde op de tweede procesdag een procedurefout aan waardoor de hele strafvordering onontvankelijk zou zijn. “Maar de gevolgen zullen meevallen”, zegt professor Strafrecht Joachim Meese op Radio 1.

De procedurekwestie waarmee Sven Mary donderdag in de rechtbank kwam aandraven, draait rond de taalwetgeving. Na het incident in de Driesstraat in Vorst, waar agenten beschoten werden tijdens een controle, had het federaal parket een onderzoeksrechter aangesteld via een in het Frans opgestelde vordering. Die was gericht aan de Nederlandstalige Patrick Decoster. Met datzelfde document duidde die laatste een Franstalige onderzoeksrechter aan.

Een inbreuk op de taalwetgeving, aldus Sven Mary. De hele strafvordering is volgens hem onontvankelijk omdat alle onderzoeksdaden voortvloeien uit dat document. Daarin wordt hij tegengesproken door de burgerlijke partijen en het federaal parket, die het aanstellen van een onderzoeksrechter niet zien als een onderzoeksdaad maar als een soort van interne communicatie. Daarop is de taalwetgeving volgens hen niet van toepassing.

Volgens professor Strafrecht Joachim Meese van de Universiteit Antwerpen is het nog niet zover dat Abdeslam de vrijspraak zal krijgen. “De taalwetgeving is vrij strikt geregeld”, zei hij in De wereld vandaag op Radio 1. “Als sommige stukken in een verkeerde taal opgesteld zijn, dan zijn ze inderdaad nietig. Maar dat wil niet zeggen dat elke inbreuk op de taalwet automatisch een groot probleem is.”

Hij neigt dus eerder naar de mening van het federaal parket. “Het belangrijkste is dat het document van het federaal parket naar de deken van de onderzoeksrechters correct is opgesteld. Voor zover ik weet, is dat hier het geval. Het document van de deken van de onderzoeksrechters lijkt me minder relevant. Bovendien zijn er intussen in de loop van de procedure al momenten geweest waarop over die eventuele fout gediscussieerd kon worden. Als er toen niet over die fout gesproken is, dan kan men ze nu niet meer opwerpen. Dus ik vermoed dat de redenering van meester Mary niet gevolgd zal worden.”

Gevolgen

Als de rechtbank beslist dat Sven Mary gelijk heeft en de hele strafvordering niet is, gaan Salah Abdeslam en Soufien Ayari vrijuit. Dat zou een precedent scheppen, dat ook andere dossiers in gevaar kan brengen.

Nu in het nieuws