© Hollandse Hoogte / Sabine Joosten

Planbureau verwacht economische groei van 1,8 procent

Het federaal Planbureau verwacht dat de Belgische economie dit jaar met 1,8 procent zal groeien. Er zouden ook 57.000 jobs bijkomen, blijkt uit de vooruitzichten die het Planbureau aan de regering overmaakte met het oog op de begrotingscontrole. De inflatie zou afkoelen tot 1,7 procent.

Het Planbureau verwacht dat de economie het dit jaar opnieuw goed zal doen. Door jobcreatie, bijkomende verlagingen van de personenbelasting, een iets sterkere groei van de brutolonen en een hoger inkomen uit vermogen zou de koopkracht dit jaar met ruim twee procent kunnen stijgen. Daardoor zou het bruto binnenlands product (bbp) licht klimmen tot 1,8 procent, of 0,1 procent beter dan vorig jaar. Het cijfer ligt in lijn met het groeicijfer waarop de regering zich baseerde voor de begroting. Woensdag stuurde de Europese Commissie dezelfde groeiverwachting uit voor ons land.

Het Planbureau verwacht dat de werkgelegenheid zal groeien met 1,2 procent of 57.000 jobs. In de privésector zouden er 47.000 werknemers bijkomen, terwijl het aantal zelfstandigen met 10.000 zou toenemen. Het aantal jobs bij de overheid zou stabiliseren.

De inflatie, vorig jaar 2,1 procent, zou vertragen tot 1,7 procent en dat is bijna uitsluitend het gevolg van lagere elektriciteitsprijzen.

(belga)