Griep beperken? Maak de kerstvakantie een week langer

“Als we de kerstvakantie met een week zouden verlengen, zal de griepepidemie minder hard toeslaan.” Dat zeggen onderzoekers van UAntwerpen en UHasselt. Door een verandering in onze sociale contacten, loopt het aantal griepbesmettingen in vakantieperiodes tot twintig procent terug. De onderzoekers geven ook nog enkele tips om een besmetting te voorkomen.

mtm

“Sluit de scholen.” Dat advies duikt wel vaker op wanneer de griep opnieuw toeslaat. Wanneer kinderen minder met elkaar in contact komen, zal het aantal besmettingen ook verminderen. Of die strategie ook de meest haalbare is, staat nog ter discussie. Wetenschappers van de Universiteit Antwerpen (Centre for Health Economics Research and Modelling Infectious Diseases) en van de Universiteit Hasselt (Interuniversity Institute for Biostatistics and Statistical Bioinformatics) doen nu hun duit in het zakje.

De wetenschappers lieten wiskundige modellen los op gegevens van het aantal mensen met griepachtige symptomen tijdens het griepseizoen 2008-09. Ze gebruikten daarvoor onder meer gegevens rond mobiliteit en sociale contactgegevens in België. “We stelden vast dat mensen voornamelijk contact hebben met mensen van dezelfde leeftijd en tussen verschillende generaties (kind-ouder-grootouder, nvdr.)”, zegt prof. Niel Hens (UAntwerpen/UHasselt).

“Tieners hebben het grootst aantal contacten. Die data werden naast infectieziekte-gegevens gelegd. Daaruit bleek dat sociale contacten een grote voorspellende waarde hebben om de verspreiding van infectieziekten, zoals griep, in kaart te brengen.”

Vakantie verzacht epidemie

Hens en zijn collega’s focusten voor hun onderzoek vooral op de rol van de vakantieperiodes en van de weekends. “Tijdens die vrije dagen gedragen we ons anders en hebben we doorgaans veel minder sociale contacten. We zien duidelijk dat het aantal besmettingen tijdens de weekends systematisch wat lager liggen.”

Van de vier vakantieperiodes tijdens het griepseizoen (herfst- , kerst- , krokus- en paasvakantie) heeft de kerstvakantie duidelijk de grootste impact op de griepepidemie, die dan duidelijk vertraagd wordt. “Ook de latere schoolonderbrekingen hebben een verzachtende invloed op de omvang van de epidemie. De vier schoolvakanties samen halen het aantal besmettingen met ongeveer twee procent naar beneden.”

De Belgische onderzoekers pleiten ervoor om dezelfde analyses toe te passen in andere demografische contexten, om zo voor eens en voor altijd te kunnen zeggen of het sluiten van een school een efficiënt wapen is in de strijd tegen de griep. “We simuleerden met de data van 2008-09 alvast een derde week kerstvakantie. Die zou het aantal besmettingen met vier procent hebben doen afnemen”, aldus Hens.

‘Sociale hygiëne’

In de strijd tegen de griep roepen de wetenschappers ondertussen op om een ‘sociale hygiëne’ te respecteren. “Een aanzienlijke groep mensen zet hun dagelijkse activiteiten gewoon voort als ze griepsymptomen vertonen. Zij zijn op dat moment tot drie keer besmettelijker dan mensen die geen of lichte symptomen hebben – en zijn dus verantwoordelijk voor de overgrote meerderheid van de besmettingen tijdens het griepseizoen.”

“Aan de hand van wiskundige modellen konden we aantonen dat als die mensen zouden thuisblijven, we tot 75 procent minder griepgevallen zouden hebben per seizoen. Dat is natuurlijk niet altijd mogelijk, maar door sociaal hygiënisch te zijn, kunnen vele besmettingen vermeden worden.”

Onder sociale hygiëne valt: thuis werken, het vermijden van contact met collega’s, geen hand geven, handen grondig wassen, hoesten in de elleboog...

“Het inschakelen van de grootouders om op zieke kinderen te letten, is ook niet zo verstandig: net die generatie heeft het meeste te lijden onder de griep. Wanneer we indien mogelijk andere familieleden inschakelen, is dat een betere oplossing.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER