© atv

Nieuw mobiliteitspact voorgesteld: “Onze stad is niet veilig voor fietsers en voetgangers”

Mobiliteitsexpert Dirk Lauwers en de organisaties Antwerpenize, de werkgroep Bezorgde Ouders, de Fietsersbond, Plan A en de voetgangersbeweging hebben woensdag hun mobiliteitspact voorgesteld. Het pact moet de stad Antwerpen veiliger maken voor het plaatselijke verkeer. Groen reageert enthousiast op de onderneming. “We mogen geen dag langer wachten”, klinkt het.

bap

“In oktober 2017 zijn er op korte tijd drie fietsers doodgereden in Antwerpen”, zegt de organisatie. “Onze stad blijkt niet veilig voor fietsers en voetgangers. De mobiliteit is de voorbije jaren hard veranderd, het aantal fietsers en conflicten in het verkeer namen sterk toe. Naast meer respect voor elkaar en voor de verkeersregels is er dringend nood aan een update van de hele verkeersomgeving, met meer ruimte voor de voetgangers en fietsers en een efficiënt openbaar vervoer.”

“Daarom nemen wij het initiatief om te zoeken naar een breed gedragen pact dat kan leiden tot een veilige en slimme stadsmobiliteit in Antwerpen. Dit pact wil de krijtlijnen uitzetten voor al wie daar verantwoordelijkheid in draagt: verkeersdeelnemers, maar ook het beleid. Want dit beleid bepaalt de condities waarbinnen wij allen kunnen deelnemen aan het verkeer en gebruik kunnen maken van straten en pleinen.”

In de praktijk zal het pact in eerste instantie een werkdocument vormen waarover gedebatteerd zal worden. Er wordt ook een petitie opgestartdie zal voorgelegd worden aan de bestuurlijke partijen van de stad Antwerpen.

Groen: “Noodzakelijk dat er onmiddellijk stappen worden gezet”

© BELGA

Oppositiepartij in de Antwerpse gemeenteraad Groen juicht het initiatief toe. “Dit plan maakt duidelijke keuzes en legt de basis voor een fietsvriendelijke, gezonde en verkeersveilige stad”, zeggen Wouter Van Besien en Freya Piryns. “We mogen geen dag langer wachten, zowel de verkeersveiligheid als de luchtkwaliteit in Antwerpen moeten omhoog. Het is noodzakelijk dat er onmiddellijk stappen worden gezet om de verkeersveiligheid in Antwerpen te verhogen. Dit is wat de Antwerpenaar wil en waar wij al jaren om vragen. Dit mobiliteitspact is een uitgestoken hand om hier eindelijk iets aan te doen. Het bevat verschillende maatregelen die nodig zijn en die Antwerpen aankan, zoals de invoering van één circulatieplan op stadsniveau en concrete ambitieuze stappen om de noodzakelijke modal shift in gang te zetten.”

“We roepen N-VA op om haar visie dat de auto een centrale plaats verdient in de stad, te verlaten. Die visie is niet meer van deze tijd in een moderne, toekomstgerichte stad. Om echt stappen vooruit te zetten, moeten we inzetten op meer en beter openbaar vervoer en ervoor zorgen dat je comfortabel en veilig kan wandelen en fietsen in Antwerpen. We hopen dat dit plan de aanzet vormt om een politiek draagvlak te creëren bij alle partijen en zullen met Groen op basis van dit pact concrete voorstellen doen in de gemeenteraad.”

Open Vld: “Mobiliteit moet een oplossing worden”

Ook de Antwerpse Open Vld vindt het pact een goed idee, al heeft de partij nog enkele kritische noten. “Mobiliteit moet een oplossing worden, niet langer een probleem”, aldus Willem-Frederik Schiltz. “Het gaat erom dat Antwerpenaars zo snel, veilig en gezond mogelijk van A naar B komen, niet hoeveel auto’s of bussen door de stad kunnen rijden. Door de rode loper uit te rollen voor voetgangers en fietsers maken we de binnenstad niet alleen meer leefbaar en veiliger, we versterken daarmee ook de lokale handelaars: meer fietsers is goed voor de economie.”

© Photo News

Schepen van Onderwijs Claude Marinower is tevreden dat het pact het belang van verkeerseducatie onderstreept. “Verkeerssituaties correct kunnen inschatten en erop anticiperen is o zo cruciaal om veilig om op school of tot bij je jeugd- of sportclub te geraken. Daarom investeer ik bijna anderhalf miljoen om ervoor te zorgen dat élk kind verkeerseducatie op school krijgt en dus veilig thuisgeraakt.”

“We moeten in Antwerpen zelf kunnen beslissen hoe en waar trams en bussen rijden”, klinkt het dan weer bij lijsttrekker Philippe De Backer. “In de rest van Europa wordt het openbaar vervoer ook geregeld vanuit stadsregio’s. Antwerpen moet via een eigen stedelijk vervoersbedrijf de Antwerpenaar een betrouwbaar alternatief voor de auto bieden.”

Open Vld is echter niet akkoord met het invoeren van een urbanisatietaks die bedrijven belast op basis van de parkeerplaatsen op hun domein. “De bedrijven in onze stad betalen al genoeg belasting”, vindt De Backer. “Met een belasting op parkeerplaatsen gaan we ook KMO’s meer belasten. Ondernemers zijn het peper en zout van deze stad. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat we hen gaan wegjagen uit de stad? Ik mis net een rol voor ondernemerschap en innovatie in het aanreiken van nieuwe oplossingen voor mobiliteit. Die vooruitgang moeten we zeker in Antwerpen kansen geven.”

Sp.a: “Snel aan de slag”

© Photo News

De Antwerpse socialisten reageren positief op het mobiliteitspact. “Met dit pact heeft de stad de kans om mobiliteit, ook voor automobilisten, beter te maken’ zegt sp.a gemeenteraadslid Toon Wassenberg. “We willen dan ook snel aan de slag gaan met dit pact. Een stad met meer ruimte voor voetgangers en fietsers en een efficiënt openbaar vervoer. Daar kiezen wij voor.”

Voorzitter Tom Meeuws roept alle Antwerpse partijen op om dit plan te onderschrijven. ‘In Antwerpen rijden er tegenwoordig meer auto’s rond dan vroeger. Deze evolutie staat haaks op de ontwikkeling in andere modern bestuurde steden. Antwerpen is door gebrek aan keuzes de laatste jaren een autostad gebleven met alle gevolgen van dien voor de leefkwaliteit in de stad en de gezondheid van haar bewoners. Het is nu tijd om op het vlak van mobiliteit de toekomst te plannen.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners