Man vrijgesproken voor witwassen van 1,3 miljoen euro: “Te veel onjuistheden in onderzoek”

Foto: RR

Man vrijgesproken voor witwassen van 1,3 miljoen euro: “Te veel onjuistheden in onderzoek”

Print
Antwerpen -

Jamal E.B. (44) uit Antwerpen is dinsdag vrijgesproken voor het witwassen van 1.337.000 euro. De correctionele rechtbank oordeelde dat het onderzoek te veel onjuistheden en onduidelijkheden bevat om hem schuldig te verklaren. Het openbaar ministerie (OM) had dertig maanden cel gevorderd en de verbeurdverklaring van het geld, van elf panden en van de verkoopprijs van nog eens drie andere panden.

De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) meldde in augustus 2012 dat de familie E.B. over een aanzienlijk vermogen beschikte. Er was sprake van bijna twintig panden in het Antwerpse en een groot aantal cashstortingen. Jamal E.B. had volgens het CFI geen regelmatig beroepsinkomen. Hij leefde van de huurgelden die hem vaak cash werden overhandigd. De oorsprong van het kapitaal waarmee hij die onroerende goederen gekocht had, was onduidelijk. Verschillende leden van de familie E.B. waren bovendien gekend voor drugsfeiten. Er werd dan ook vermoed dat Jamal E.B. de drugsinkomsten witwaste.

Na die melding van het CFI werden de financiën van de beklaagde en zijn familie helemaal uitgeplozen. Daaruit kwam volgens het OM naar voren dat hij tussen 2003 en 2015 over een irregulier vermogen van 1.337.000 euro beschikte.

Jamal E.B. ontkende dat hij iets met drugs of witwassen te maken had. De verdediging liet daarom zelf een financieel rapport opstellen om aan te tonen dat het kapitaal waarmee de panden gekocht werden een legale oorsprong had.

De rechtbank kwam tijdens het beraad tot de vaststelling dat “het onderzoek talrijke leemtes, onjuistheden, onduidelijkheden en andere onvolkomenheden bevat”. Bovendien waren relevante onderzoeksdaden, al dan niet expliciet gevraagd door de beklaagde, niet uitgevoerd. De rechtbank kon dan ook niet met zekerheid zeggen dat Jamal E.B. zich schuldig maakte aan witwas en sprak hem vrij.

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio