© Shutterstock

Uniek: Nederland legt zonnepanelen op zee

Zes Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen gaan de eerste drijvende zonnecentrale op zee bouwen. Dat gebeurt 15 kilometer uit de kust van Scheveningen, waar in de komende drie jaar een proefproject komt met een oppervlakte van 2.500 vierkante meter.

De bedoeling is dat de ‘zonnefarms’ in de toekomst tussen windmolens op de Noordzee komen te liggen, zodat in die gebieden nog meer duurzame energie kan worden opgewekt.

Zonnepanelen op zee hebben veel voordelen. Ze nemen geen schaarse ruimte op het land in en op zee ligt de opbrengst zo’n 15 procent hoger. Dat komt omdat er op zee meer zon is en meer reflectie van zonlicht van het water naar de wolken en weer terug. Bovendien zijn de panelen door de temperatuur van het zeewater koeler, waardoor ze beter presteren.

Op zee zijn er echter ook nadelen in de vorm van enorme golven en andere destructieve natuurkrachten. Maar juist met de Nederlandse kennis en ervaring uit de offshore-industrie kunnen die problemen worden ondervangen, is de gedachte.

In het project zitten Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), onderzoeksinstituut TNO, Maritiem Research Instituut Nederland (MARIN), energiebedrijf TAQA uit de Verenigde Arabische Emiraten en de initiatiefnemer, Oceans of Energy uit Leiden. Ook de Universiteit Utrecht is erbij betrokken.

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio