"Groene stroom uit paardenmest opwekken is geen evidente zaak"

Print

Danny Gladines van Zonnewind met low impact man Steven Vromman. Foto: kma

Zandhoven - Energiecoöperatieve Zonnewind had donderdag low impact man Steven Vromman te gast in de ruiterhal van LRV De Dennenruiters in Pulderbos.

Het zaaltje zat goed vol. De locatie was niet toevallig gekozen, want Zonnewind legde al 42 zonnepanelen op het dak van de nieuwe ruiterhal. Binnenkort komen er nog 360 bij op het dak van gemeentelijke sporthal Het Veld. Een contractonderhaling over de plaatsing van een warmtepompboiler bij een melkveehouder uit Viersel zit in de eindfase, in combinatie met de plaatsing van LED-verlichting in de stallen. Hierdoor kan ook een CO2-reductie van 6 ton worden bekomen.

In totaal produceert Zonnewind nu al het verbruik van 35 gezinnen aan groene stroom, en dat een jaar na de opstart.

Over de windmolens op Nederviersel valt voorlopig niet veel nieuws te melden. Er loopt wel een onderzoek om hakhout uit Zandhovens bermbeheer te verwerken. Eerst werd onderzocht of dit met het afvalhout kan gebeuren dat in het containerpark wordt achtergelaten, maar die onderzoeksresultaten zijn niet bemoedigend. Daarom wordt nu gedacht aan groene stroom via een WKK uit bermbeheerhout. Een man uit het publiek riep wel op om voldoende rekening te houden met de biodiversiteit in die bermen en niet al het dood hout te verwijderen, want daar kunnen ook interessante organismen zoals paddenstoelen en insecten op groeien. Volgens Zonnewind heeft Regionaal Landschap Voorkempen al te kennen gegeven dit lokaal hakhoutbeheer in de bermen te steunen, omdat het de biodiversiteit nét zou vergroten.

Er werd geïnformeerd of er in paardengemeente Zandhoven geen paardenmest vergist kan worden, vermits dat in overvloed aanwezig is en paardenhouders nu moeten betalen om hun mesthopen te laten ophalen door firma's. Alleen paardenmest die geschikt is voor champignonkwekerijen wordt gratis opgehaald, maar in die mest moet veel stro aanwezig zijn, terwijl paardenhouders liefst zo weinig mogelijk stro in de mest hebben, want stro kost ook geld. Toch blijkt paardenmest moeilijk om te zetten in groene stroom, laat Zonnewind weten. "Drijfmest van koeien is hiervoor veel geschikter, omdat er geen stro of houtkrullen in zitten. Jullie zullen hier ossenraces in plaats van paardenraces moeten gaan houden", klonk het grappend.

Iemand uit het publiek vroeg om zeker de waterkracht niet te vergeten. Volgens hem kan er via het sas van Viersel, de Grobbendonksebeek en de watermolen van Viersel veel energie uit water worden gehaald. Volgensoude  berekeningen zou de watermolen van Viersel zelfs energie voor 700 personen kunnen genereren, zei hij.

Steven Vromman vond dit het onderzoeken waard, maar temperde tegelijk de verwachtingen, omdat het rendement van waterkrachtcentrales vaak tegenvalt en er ook rekening moet worden gehouden met nevenfactoren zoals de migratie van vissen. 

 

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio