Stevige daling in Belgisch begrotingstekort: “Na alle onheilspellende berichten is het nu tijd voor de realiteit”

Foto: Photo News

Stevige daling in Belgisch begrotingstekort: “Na alle onheilspellende berichten is het nu tijd voor de realiteit”

Print

België sloot 2017 af met een nominaal tekort op zijn begroting van 1,13 procent van het bbp en een structureel tekort van 1,1 procent. Dat blijkt uit de definitieve begrotingscijfers die bevoegd minister Sophie Wilmès heeft ontvangen. “Niemand kan onze resultaten betwisten, met een tekort gedeeld door 3 in slechts drie jaar”, reageert ze.

Het structureel tekort ligt in de lijn van wat de federale regering had vooropgesteld. Het nominaal tekort ligt met 1,13 procent dan weer een pak lager dan de 1,7 procent waarvan was uitgegaan. Het saneringsbeleid van de regering werpt vruchten af, zegt Wilmès.

Ze herinnert zich dat de oppositie bij de parlementaire bespreking van de begroting 2017 begrippen gebruikte als “gebouwd op los zand” en “budgettaire kloof”. Maar, zegt Wilmès nu, “vandaag zijn onze voorspellingen bevestigd”.

“Na alle onheilspellende berichten en framing is het nu tijd voor de realiteit en de cijfers”, zegt ook minister van Financiën Johan Van Overtveldt. Volgens hem leverde België vorig jaar de grootste inspanning van heel de eurozone. “Die positieve lijn moeten we aanhouden voor 2018, met bijzondere aandacht voor het onder controle houden van de uitgaven.”

Hervormingen

De overheidsschuld bedroeg eind 2017 103 procent van het bbp, tegenover 106,7 procent bij het aantreden van de regering, kloppen Wilmès en Van Overtveldt zich op de borst.

Wilmès benadrukt dat het saneringsbeleid volgens haar niet ten koste is gegaan van het economisch herstel. “Terwijl de jobcreatie sinds het begin van de legislatuur gestegen is tot 176.500, schat de Nationale Bank de groei voor 2017 op 1,7 procent. Bovendien blijkt uit de nieuwste prognoses dat de groei voor 2018 tussen 1,8 en 2 procent zal liggen, afhankelijk van de instellingen.”

“Ik hoor vaak zeggen dat onze groei onder het Europees gemiddelde ligt. Dat is niet onlogisch”, aldus minister Van Overtveldt. “De overheidsuitgaven maken deel uit van het bbp, dus als daarin gesaneerd wordt, dan heeft dat ook effect op de groeicijfers. Maar nog belangrijker is dat de jobcreatie per eenheid economische groei hoger ligt dan vroeger en groter is dan in de buurlanden. De besliste hervormingen zoals die van de bedrijfsbelasting zullen de groei een bijkomende impuls geven. Op die weg moeten we blijven verder gaan met deze regering.”

In maart vindt de volgende begrotingscontrole plaats. Wilmès zegt dat ze ervoor wil zorgen dat de regering “niet op haar lauweren zal rusten”.

.

Nu in het nieuws